Trang chủ / Các phòng - ban chức năng / Phòng Quản lý khoa học

Phòng Quản lý khoa học

Thứ tư, ngày 03/01/2018 763

           1. Quá trình hình thành và phát triển:

Phòng Quản lý Khoa học được thành lập năm 1996 khi Trường được nâng cấp từ Trung cấp lên Cao đẳng. Ngày 11/9/2007 Trường được nâng cấp từ Cao đẳng lên Đại học theo quyết định số 1206/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Phòng Quản lý Khoa học đã gắn liền với sự hình thành phát triển của Trường trong các năm qua và đã đạt được nhiều thành tích.

2. Những thành tích đã đạt được:

-       Nhiều năm tập thể lao động xuất sắc;

-       Tập thể Phòng được Bộ trưởng Bộ Công Thương tặng bằng khen năm 2010, 2012, 2014, 2016;

-       Nhiều cá nhân trong Phòng đã đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và cấp Bộ;

-       01 đồng chí đạt danh hiệu Nhà Giáo Ưu tú năm 2010, 01 đồng chí được Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen năm 2011; 03 cá nhân được Bộ Công thương, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng bằng khen.

3. Cơ cấu tổ chức:

- Lãnh đạo đơn vị: TS. Phạm Thị Thu Hoài

Email: ptthoai@uneti.edu.vn

Điện thoại: 

- Cán bộ, giảng viên tại đơn vị:

- ThS. Trương Thị Thủy                Chuyên viên                Email: ttthuy@uneti.edu.vn

- ThS. Trần Thị Hà                        Chuyên viên                Email: ttha@uneti.edu.vn

- ThS. Đoàn Thị Diệp Uyển         Chuyên viên                 Email: dtduyen@uneti.edu.vn

- Ths. Nguyễn Thị Thu Hường     Chuyên viên                Email: thuhuong@uneti.edu.vn

- Chi bộ Đảng, đoàn thể:

   Phòng có 01 chi Bộ

Trong hoạt động công đoàn có 01 đồng chí là Phó chủ tịch Công đoàn trường tại cơ sở Hà Nội và 01 đồng chí tham gia trong Ban chấp hành công đoàn trường tại cơ sở Nam Định, 02 đồng chí là tổ trưởng công đoàn cơ sở tại Hà Nội và Nam Định.

 

Chi bộ Phòng Quản lý khoa học nhiệm kỳ 2017-2020

4. Chức năng, nhiệm vụ:

- Chức năng:

Phòng Quản lý khoa học là đơn vị trực thuộc trường có chức năng tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng nhà trường triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ bao gồm: quản lý quy trình thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến cải tiến của cán bộ, giảng viên; quản lý các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, áp dụng sáng kiến và thực hiện quy định về sở hữu trí tuệ trong nhà trường.

Tập thể Phòng Quản lý khoa học

          - Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Giúp việc Hiệu trưởng xây dựng chương trình, kế hoạch hàng năm về hoạt động khoa học và công nghệ của nhà trường; là đơn vị đầu mối để phối hợp thực hiện công tác biên soạn và quản lý Tạp chí Khoa học Công nghệ của nhà trường;

b) Phổ biến tới các đơn vị, cá nhân các văn bản của Nhà nước về lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ; giúp việc cho Hiệu trưởng soạn thảo và ban hành hệ thống văn bản hướng dẫn và quản lý hoạt động khoa học và công nghệ, quy định về sở hữu trí tuệ; hướng dẫn các đơn vị, cán bộ, viên chức và sinh viên đăng ký và triển khai quy trình thực hiện các đề tài NCKH theo quy định;

c) Giúp việc cho Hiệu trưởng tổng hợp kết quả sơ duyệt các sáng kiến, các đề tài nghiên cứu khoa học của cán bộ, viên chức trình Hội đồng KH&ĐT và Hội đồng sáng kiến nhà trường xét duyệt; thường trực hội đồng xét duyệt, thẩm định, nghiệm thu giáo trình, bài giảng phục vụ giảng dạy, các bài báo khoa học; xác nhận khối lượng NCKH của cán bộ, giảng viên trong học kỳ, năm học theo quy định về chế độ công tác của giảng viên;

d) Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học, chuyển giao công nghệ của nhà trường; thực hiện nội dung hợp tác với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước về lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ, sở hữu trí tuệ;

đ) Đề xuất các hình thức khen thưởng hoặc xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến hoạt động khoa học và công nghệ;

e) Tổng hợp và báo cáo kết quả công tác NCKH, hoạt động khoa học và công nghệ của nhà trường theo quy định của các cơ quan quản lý;

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng giao

5. Quy mô và năng lực hoạt động:

Hiện tại phòng Quản lý Khoa học có 05 người, trong đó có 01 đồng chí phụ trách phòng và 04 chuyên viên. Về trình độ chuyên môn, phòng có 01 tiến sĩ và 04 thạc sĩ, đáp ứng được các yêu cầu của nhà trường trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sáng kiến cải tiến và Tạp chí Khoa học & Công nghệ.

            6. Định hướng phát triển:

          - Nghiên cứu các công nghệ mới thông qua các đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến cải tiến;

          - Nghiên cứu tìm kiếm các phương pháp mới hoặc cải tiến trong công tác tổ chức, quản lý nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động nghiên cứu khoa học trong nhà trường;

          - Nghiên cứu áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công tác quản lý và triển khai hoạt động đào tạo, giảng dạy;

          Triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp: Cấp cơ sở; cấp Bộ, Tỉnh; cấp nhà Nước;

          Kết hợp với các tổ chức quốc tế, các đơn vị nghiên cứu, sản xuất triển khai các đề tài nghiên cứu ứng dụng phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Ngành và địa phương;

          Xây dựng phát triển nâng cao chất lượng Tạp chí Khoa học & Công nghệ cả về nội dung và hình thức để Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận điểm công trình cho các chuyên ngành trong toàn trường.

7. Địa chỉ liên hệ:

Cơ sở Hà Nội:

                 Địa chỉ: Phòng 502 tòa nhà văn phòng số 456 Minh Khai, Hà Nội;

                 Điện thoại: 02436321493

             Email: phongqlkh@uneti.edu.vn        

Cơ sở Nam Định

             Địa chỉ: 353 Trần Hưng Đạo - TP Nam Định;

             Điện thoại: 0228.3838694

           Email: phongqlkh@uneti.edu.vn

 

                                                                                 TS. Phạm Thị Thu Hoài - Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý khoa học

Tin tức
Thông báo