Trang chủ / Các phòng - ban chức năng / Phòng Tài chính kế toán

Phòng Tài chính kế toán

Thứ tư, ngày 03/01/2018 1331

1. Cơ cấu tổ chức

60 năm phát triển và hội nhập của Nhà trường là 60 năm Phòng Tài chính kế toán lo toan, chắt chiu “ … Mỗi hòn than, mẩu sắt, cân ngô. Ta nâng niu gom góp dựng cơ đồ…”. Các thế hệ cán bộ Phòng Tài chính kế toán luôn luôn phấn đấu và tự hào về những đóng góp của mình vào quá trình xây dựng và phát triển của Nhà trường. Trải qua năm tháng, vượt qua những khó khăn thử thách của thời gian, cơ sở vật chất Nhà trường ngày càng mở mang, diện mạo ngày càng khang trang, to đẹp. Sự nghiệp đào tạo phát triển nhanh, mạnh mẽ và bền vững. Đời sống cán bộ, giáo viên và người lao động không ngừng được cải thiện và nâng cao.

Trong 60 năm qua nhiều cán bộ Phòng Tài chính kế toán luôn giữ các vị trí quan trọng và trách nhiệm cao, nhiều cán bộ đã phát triển và trưởng thành từ phòng Tài chính kế toán. Hiện nay Phòng Tài chính kế toán có 10 Cán bộ viên chức. Trong đó có Trưởng phòng, 01 Phó trưởng phòng và các cán bộ chuyên môn. Độ tuổi bình quân là 42,3 tuổi. Về trình độ chuyên môn: Thạc sỹ: 04 cán bộ, Đại học: 06 cán bộ. Cụ thể:

1. Trần Thị Kim Liên – Trưởng Phòng Tài chính Kế toán.
2. Nguyễn Gia Dần – Bí thư Chi bộ, Kế toán.

3. Đinh Viết Xuân – Phó Trưởng Phòng Tài chính Kế toán.

4. Nguyễn Thị Thủy – Tổ trưởng Công đoàn Tài chính Kế toán cơ sở Hà Nội, Kế toán.

5. Nguyễn Thị Thu Oanh – Tổ trưởng Công đoàn Tài chính Kế toán cơ sở Nam Định, Thủ quỹ.

6. Phạm Thị Lan Hương – Kế toán.

7. Nguyễn Thị Lan – Kế toán.

8. Vũ Quang Hưng – Kế toán.

9. Nguyễn Thị Hương Giang – Kế toán.

10. Lê Thị Hồng Hạnh – Thủ quỹ.

2. Chức năng, nhiệm vụ:

     a) Chức năng

Phòng Tài chính Kế toán là đơn vị trực thuộc trường có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác tài chính - kế toán: Tổ chức quản lý, khai thác, sử dụng các nguồn kinh phí, các nguồn thu sự nghiệp và các khoản thu dịch vụ khác theo quy định của Nhà nước; tổ chức công tác kế toán phù hợp với mô hình hoạt động của nhà trường và tuân thủ theo đúng quy định về công tác quản lý tài chính đối với đơn vị sự nghiệp.

     b) Nhiệm vụ

- Tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn, ngắn hạn; quản tài chính theo quy định của Nhà nước; căn cứ điều kiện thực tế của nhà trường lập dự toán kinh phí hàng năm trình Bộ Công Thương xét duyệt;

- Chủ trì xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch dự toán, quyết toán hàng năm; Tổ chức hoạt động và điều hành toàn bộ công tác nghiệp vụ kế toán, chủ động khai thác, sử dụng phần mềm kế toán đã được phê duyệt để thực hiện công tác hạch toán kế toán theo mô hình hoạt động của đơn vị đảm bảo đúng quy định của Bộ Tài chính;

- Hướng dẫn các đơn vị toàn trường lập dự toán thu - chi hàng năm để tham mưu giúp việc Hiệu trưởng mở hội nghị phân bổ nguồn tài chính hàng năm đối với các đơn vị; hướng dẫn các đơn vị sử dụng các nguồn thu và kinh phí theo đúng chế độ quản tài chính hiện hành của Nhà nước và Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường;

- Là đầu mối phối hợp với các đơn vị toàn trường tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng soạn thảo hệ thống văn bản quy định về chi tiêu kinh phí, quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường; đề xuất các biện pháp khai thác và quản lý nguồn thu, chống thất thu, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Giúp việc Hiệu trưởng thực hiện kiểm tra, giám sát các hợp đồng kinh tế, về công tác chi phí trong đầu tư, xây dựng cơ bản, sửa chữa, mua sắm tài sản, trang thiết bị của nhà trường;

- Phối hợp Phòng Tổ chức cán bộ xây dựng chế độ chính sách cho người lao động. Thực hiện chi trả tiền lương, các khoản phụ cấp và các chế độ khác cho viên chức, người lao động; Thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp các chế độ chính sách khác đối với cán bộ, viên chức và người lao động của nhà trường; thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước theo quy định;

- Phối hợp với các phòng chức năng, các trung tâm, các đơn vị liên quan và ngân hàng đã hợp đồng với nhà trường, tổ chức triển khai thu kinh phí học phí, kinh phí đào tạo, các khoản lệ phí khác đối với người học theo quy định của nhà trường;

- Là đơn vị đầu mối phối hợp các đơn vị trong việc kiểm kê, thanh tài sản và đề xuất các biện pháp giải quyết, xử lý theo quy định chế độ quản lý tài sản, quản lý tài chính hiện hành;

- Có nhiệm vụ tổ chức quy trình quản lý và bảo quản hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán theo quy định của Nhà nước; thực hiện chế độ báo cáo kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo thuế định kỳ theo quy định. Phối hợp các phòng chức năng, các đơn vị có liên quan tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng tiếp các đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của Nhà nước, của Bộ, Ngành có liên quan;

- Chủ trì hướng dẫn chế độ kế toán với các đơn vị có hoạt động thu chi tài chính và sử dụng ngân sách;

- Phối hợp với các đơn vị theo dõi, quản lý và khai thác hiệu quả công tác sử dụng các nguồn ngân sách Nhà nước, tài sản được giao quản lý, sử dụng theo quy định hiện hành;

- Tư vấn, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện công tác đấu thầu về đầu tư xây dựng cơ bản, về cung cấp dịch vụ và mua sắm tài sản, thiết bị ... của nhà trường;

- Hướng dẫn các đơn vị về thủ tục thanh toán chi xây dựng cơ bản, thanh toán các hoạt động dịch vụ và tài sản, thiết bị ...;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

3. Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

CBVC Phòng Tài chính kế toán được đào tạo bài bản về chuyên môn, có trình độ, có vốn sống và kinh nghiệm thực tế, tận tụy với công việc, có khả năng đáp ứng và hoàn thành tốt các công việc được giao. CBVC Phòng Tài chính kế toán đã xây dựng được bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định trước mọi khó khăn, thách thức; có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh. Có ý thức thực hiện tốt các quy định về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, không tham ô, sách nhiễu, mưu lợi cá nhân và tích cực chống tham nhũng, tiêu cực.

4. Những thành tích nổi bật trong 60 năm qua:

Với bề dày truyền thống và những đóng góp của các thế hệ, Phòng Tài chính kế toán đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý. Cụ thể là:

Chi bộ Tài chính kế toán liên tục đạt danh hiệu “ Chi bộ trong sạch, vững mạnh”.

 Phòng Tài chính kế toán liên tục đạt danh hiệu “Lao động xuất sắc”, nhiều cá nhân được cộng nhận là Chiến sỹ thi đua cấp Trường, cấp Bộ, cấp Nhà nước.

 10 năm liền được tặng Bằng khen của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, của Bộ Công thương.

Đặc biệt năm 2010, Phòng Tài chính kế toán được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác quản lý và thực hiện nhiệm vụ tài chính kế toán giai đoạn 2006-2010.

Có được những kết quả trên là do Phòng Tài chính kế toán thường xuyên nhận được sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban giám hiệu và sự phối hợp, ủng hộ của các đơn vị bạn đã tạo điều kiện cho Phòng Tài chính kế toán hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Có Chi bộ lãnh đạo luôn đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh, có tổ chức Công đoàn xuất sắc biết thường xuyên quan tâm động viên và làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, biết xây dựng môi trường sinh hoạt văn hóa trong tập thể đơn vị tạo không khí dân chủ, đoàn kết.

- Đội ngũ CBVC có trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị vững vàng, chủ động, sáng tạo nhưng cũng biết phối hợp trong công tác, luôn luôn quan tâm, đoàn kết giúp đỡ nhau, không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

5. Định hướng phát triển:

Trước yêu cầu phát triển và hội nhập của Nhà trường trong thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, hội nhập quốc tế, trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, Phòng Tài chính kế toán quyết tâm xây dựng kế hoạch tài chính khoa học,  đoàn kết nhất trí, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ được giao vì sự phát triển bền vững và phù hợp với vị thế xứng đáng của Nhà trường. Tăng cường rèn luyện đội ngũ cán bộ giỏi về chuyên môn, vững vàng về nghiệp vụ, kiên định về lập trường, năng động, sáng tạo trong công việc. Đẩy mạnh học tập, nghiên cứu, nắm vững các văn bản quy định của Nhà nước về quản lý tài chính trên cơ sở đó thực hiện đúng chế độ chính sách và làm tốt chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện công tác quản lý tài chính của Nhà trường.

6. Địa chỉ liên hệ:

Phòng Tài chính kế toán

- Cơ sở Hà Nội: P302, Nhà 9 tầng, 456 Minh Khai, Hà Nội.

Số điện thoại: 0243.8626892. Email: phongTCKT@uneti.edu.vn

- Cơ sở Nam Định: Số 353 Trần Hưng Đạo, Thành phố Nam Định.

Số điện thoại: 0228.3848964. Email: phongTCKT@uneti.edu.vn

Tin tức
Thông báo