Trang chủ / Sứ mạng / Sứ mạng, tầm nhìn phát triển và giá trị cốt lõi

Sứ mạng, tầm nhìn phát triển và giá trị cốt lõi

Thứ tư, ngày 27/12/2017 710

            1. Sứ mạng

Đào tạo nhân lực trình độ cao; đào tạo đa cấp, đa ngành, cung cấp nguồn nhân lực trong các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, với công nghệ dạy - học tiên tiến trong một môi trường văn hóa chất lượng, có khả năng phát triển năng lực học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện kỹ năng làm việc và lối sống trong môi trường hiện đại. Trường là nơi cung cấp các dịch vụ khoa học, công nghệ cho cộng đồng xã hội trong và ngoài nước.

2. Tầm nhìn phát triển

Đến năm 2030 là trường đại học hiện đại, định hướng ứng dụng; có môi trường văn hóa thân thiện, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về kiểm định chất lượng. Nhà trường tổ chức đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và cung ứng dịch vụ về lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật có chất lượng, uy tín trong và ngoài nước; từng bước tiến đến đại học định hướng nghiên cứu.

3. Giá trị cốt lõi

Phát triển bền vững, coi trọng chất lượng, hiệu quả, luôn tự đổi mới, đáp ứng nhu cầu xã hội.

Tin tức
Thông báo