• Cuộc thi "Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên UNETI"
  • Tổ chức ngày hội việc làm UNETI năm 2020
  • Đại hội Đảng Bộ Nhà trường nhiệm kỳ 2020 - 2025!