Trang chủ / Thông báo / Thông báo kế hoạch đào tạo và tổ chức đăng ký học tập trực tuyến trong học kỳ 1 năm học 2018-2019

Thông báo kế hoạch đào tạo và tổ chức đăng ký học tập trực tuyến trong học kỳ 1 năm học 2018-2019

Thứ sáu, ngày 29/06/2018 1816

  Căn cứ cuộc họp giao ban chuyên môn Nhà trường tháng 06 năm 2018; căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019 đã được duyệt; Nhà trường thông báo Kế hoạch đào tạo và kế hoạch đăng ký học tập, đóng học phí của sinh viên trong học kỳ 1 năm học 2018-2019 như sau:

Chi tiết trong file đính kèm

Tin tức
Thông báo