Trang chủ / Thông báo / Thông báo kế hoạch hè năm học 2017-2018 và kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019

Thông báo kế hoạch hè năm học 2017-2018 và kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019

Thứ tư, ngày 20/06/2018 695

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018, và chủ trương điều chỉnh kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019.

     Nhà trường thông báo cho các đơn vị trong toàn trường, các lớp sinh viên kế hoạch hè năm học 2017-2018 và kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019 như sau:

Tin tức
Thông báo