Thông báo sinh viên

Thông báo thu bổ sung học phí kỳ I năm học 2018-2019 đối với hệ đại học khóa 12 và cao đẳng khóa 27 tuyển sinh năm 2018

Căn cứ thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành qui chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy; Căn cứ thông tư số 17/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Bộ lao động Thương binh và xã hội về việc ban hành qui chế công tác học sinh sinh viên trong các trường trung cấp, trường cao đẳng;

Danh sách sinh viên tham gia học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2018

Căn cứ chương trình công tác Đoàn năm học 2018-2019. Đoàn thanh niên nhà trường đã phối hợp với các đơn vị chức năng tổng hợp và Báo cáo Đảng ủy về danh sách Sinh viên có thành tích cao trong học tập, rèn luyện được tham gia học tập lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2018.

Trường Đại học kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp tổ chức giảng dạy “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” năm học 2018 - 2019

Thực hiện Nghị quyết của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu nhà trường về việc triển khai “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” năm học 2018 - 2019; Từ ngày 04 đến ngày 09 tháng 9 năm 2018. Nhà trường tổ chức giảng dạy tuần sinh hoạt công dân HSSV cho các lớp sinh viên trong toàn trường tại 3 cơ sở: 353 Trần Hưng Đạo, TP Nam Định; 454 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội và 218 Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Thông báo về việc triển khai thực hiện các công việc đối với Cố vấn học tập và các lớp sinh viên đầu năm học 2018-2019

Thực hiện Nghị quyết của Đảng uỷ, Ban giám hiệu Nhà trường về việc chỉ đạo triển khai thực hiện các công tác trọng tâm trong năm học 2018-2019. Nhà trường đề nghị các thầy, cô giáo được phân công làm cố vấn học tập và Ban cán sự các lớp tiến hành thực hiện các công việc sau:

Thông báo về việc chia lớp sinh viên khóa mới tuyển sinh năm 2018

- Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu về việc chia lớp học đối với sinh viên các lớp khóa mới tuyển sinh năm 2018 (Đại học chính quy khóa 12 và Cao đẳng khóa 27).

Tin tức
Thông báo