Trang chủ / Thông báo / Thông báo về việc chia lớp, họp lớp, khám sức khỏe và học tập đầu khóa đối với các lớp sinh viên khóa mới tuyển sinh năm 2019

Thông báo về việc chia lớp, họp lớp, khám sức khỏe và học tập đầu khóa đối với các lớp sinh viên khóa mới tuyển sinh năm 2019

Thứ hai, ngày 26/08/2019 10619

- Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu Nhà trường về việc chia lớp học đối với sinh viên các lớp khóa mới tuyển sinh năm 2019 (Đại học chính quy khóa 13).

- Phòng Công tác sinh viên đề nghị các em sinh viên tra cứu danh sách lớp học, thời gian và địa điểm để tham gia học tập đầu khóa, Khám sức khỏe và họp lớp từ ngày 09/9/2019 đến ngày 15/9/2019 và học tập theo TKB của Nhà trường (Có kế hoạch kèm theo).

- Những sinh viên nào bị sai lệch thông tin hoặc không có tên trong danh sách chia lớp, đề nghị phản hồi về Phòng công tác sinh viên qua địa chỉ Email: phongcthssv@uneti.edu.vn

Tệp đính kèm:

1. Danh sách lớp hệ Đại học chính quy khóa 13 - Cơ sở Hà Nội (Xem chi tiết và download)

2. Danh sách lớp hệ Đại học chính quy khóa 13 - Cơ sở Nam Định (Xem chi tiết và download)

3. Kế hoạch học tập đầu khóa, Khám sức khỏe và họp lớp (đối với các lớp khóa mới tuyển sinh năm 2019) - Cơ sở Hà Nội (Xem chi tiết và download)

4. Kế hoạch học tập đầu khóa, Khám sức khỏe và họp lớp (đối với các lớp khóa mới tuyển sinh năm 2019) - Cơ sở Nam Định (Xem chi tiết và download)

Tin tức
Thông báo