Trang chủ / Thông báo / Thông báo về việc tổ chức các lớp học kỳ phụ năm học 2017-2018

Thông báo về việc tổ chức các lớp học kỳ phụ năm học 2017-2018

Thứ tư, ngày 20/06/2018 493

 Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2017 - 2018; Căn cứ vào quy định về việc đóng học phí của Nhà trường; Nhà trường thông báo cho các Phòng, Khoa, các lớp sinh viên có liên quan việc tổ chức các lớp học kỳ phụ như sau:

Tin tức
Thông báo