Trang chủ / Thông báo / Thông báo về việc triển khai thực hiện các công việc đối với Cố vấn học tập và các lớp sinh viên trước khi kết thúc học kỳ III năm học 2017-2018

Thông báo về việc triển khai thực hiện các công việc đối với Cố vấn học tập và các lớp sinh viên trước khi kết thúc học kỳ III năm học 2017-2018

Thứ tư, ngày 20/06/2018 322

Thực hiện Nghị quyết của Đảng uỷ, Ban giám hiệu Nhà trường về việc chỉ đạo triển khai thực hiện các công tác trọng tâm trước khi kết thúc học kỳ III năm học 2017-2018.

     Nhà trường đề nghị các thầy, cô giáo được phân công làm cố vấn học tập và Ban cán sự các lớp tiến hành thực hiện các công việc sau:

Tin tức
Thông báo