Trang chủ / Thông tin việc làm / Thông tin chính thức chương trình "Ngày hội tư vấn giới thiệu việc làm năm 2019"!

Thông tin chính thức chương trình "Ngày hội tư vấn giới thiệu việc làm năm 2019"!

Thứ tư, ngày 15/05/2019 1098

Phân công vị trí và đơn vị quản lý, hỗ trợ 63 Doanh nghiệp có gian tuyển dụng xem chi tiết tại đây 

Phân công vị trí và đơn vị quản lý, hỗ trợ 14 Bàn tư vấn tuyển dụng của Doanh nghiệp xem chi tiết tại đây

Danh sách 15 Doanh nghiệp gửi Thông tin tuyển dụng, không tham gia ngày Hội tuyển dụng xem chi tiết tại đây

Sơ đồ bố trí các gian tuyển dụng ngày hội việc làm tại cơ sở 218 Lĩnh Nam xem chi tiết tại đây

Tin tức
Thông báo