Trang chủ / Tin tức

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ ngành Công nghệ thực phẩm năm 2018

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ; Căn cứ Quyết định số 547/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 20/9/2018 về việc mở ngành đào tạo Công nghệ thực phẩm trình độ thạc sĩ của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp; Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp thông báo tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Công nghệ thực phẩm với các nội dung như sau:

Công đoàn cơ sở Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn công tác công đoàn năm 2018 tại Tam Đảo - Tỉnh Vĩnh Phúc

Nhằm thiết thực tổ chức các hoạt động, phong trào hướng tới kỷ niệm 88 năm thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2018); chào mừng thành công Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII. Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Hà Nội đã tổ chức tập huấn công tác công đoàn năm 2018 tại Tam Đảo - Tỉnh Vĩnh Phúc.

Quyết định về việc mở ngành đào tạo Công nghệ thực phẩm trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp

Căn cứ Quyết định số 7586/QĐ-BCT ngày 25 tháng 08 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp;

Lễ gặp mặt và tiếp nhận lưu học sinh Lào năm học 2018 - 2019 của trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp

Thực hiện kế hoạch hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Nam Định và tỉnh Uđomxay (nước CHDCND Lào). Ngày 01/10/2018 tại Hội trường Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Nam Định, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định đã chủ trì Lễ gặp mặt tiếp nhận lưu học sinh Lào về học tại Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp và Trường Đại Học Điều dưỡng Nam Định.

Thông báo thu bổ sung học phí kỳ I năm học 2018-2019 đối với hệ đại học khóa 12 và cao đẳng khóa 27 tuyển sinh năm 2018

Căn cứ thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành qui chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy; Căn cứ thông tư số 17/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Bộ lao động Thương binh và xã hội về việc ban hành qui chế công tác học sinh sinh viên trong các trường trung cấp, trường cao đẳng;

Thông báo về việc triển khai thực hiện các công việc đối với Cố vấn học tập và các lớp sinh viên đầu năm học 2018-2019

Thực hiện Nghị quyết của Đảng uỷ, Ban giám hiệu Nhà trường về việc chỉ đạo triển khai thực hiện các công tác trọng tâm trong năm học 2018-2019. Nhà trường đề nghị các thầy, cô giáo được phân công làm cố vấn học tập và Ban cán sự các lớp tiến hành thực hiện các công việc sau:

Thông báo điểm trúng tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy xét bổ sung đợt 1 năm 2018

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy xét tuyển kết quả thi THPT quốc gia bổ sung đợt 1 năm 2018

Thông báo về việc chia lớp sinh viên khóa mới tuyển sinh năm 2018

- Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu về việc chia lớp học đối với sinh viên các lớp khóa mới tuyển sinh năm 2018 (Đại học chính quy khóa 12 và Cao đẳng khóa 27).

Tin tức
Thông báo