Trang chủ / Tin tức

Thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy xét bổ sung đợt 1 năm 2019

Căn cứ các quy định về tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Thông báo số 368/TB-ĐHKTKTCN ngày 15/8/2019 của Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp về việc thu hồ sơ ĐKXT bổ sung đợt 1 năm 2019 và các điều kiện thực tế của Nhà trường

Tin tức
Thông báo