Đoàn Thanh niên

Lượt xem: 1155

1. Quá trình hình thành và phát triển:

Cùng với sự phát triển của Nhà trường, trải qua 30 nhiệm kỳ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp đã và đang phát triển rất mạnh về số lượng cũng như chất lượng các hoạt động phong trào Đoàn và công tác Thanh niên.

Hiện nay, Đoàn trường quản lý trên 15.000 đoàn viên, sinh hoạt trong 09 liên chi đoàn với tổng số gần 300 chi đoàn và 02 chi đoàn cán bộ giảng viên trực thuộc.

Đoàn thanh niên hoạt động với chức năng chính là giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, khơi dậy tinh thần sáng tạo, xung kích, hăng hái đi đầu của thanh niên trong các lĩnh vực học tập và nghiên cứu khoa học, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chung sức vì cộng đồng.

2. Những thành tích đã đạt được:

Trong suốt những năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, Đoàn thanh niên trường đã đạt được nhiều thành tích trong các hoạt động phong trào của Đoàn và công tác thanh niên. Nhờ những thành tích đã đạt được, Đoàn trường đã được rất nhiều những phần thưởng cao quý Huân chương Lao động hạng Nhì (2004) và hạng Ba (1999), rất nhiều tập thể và cá nhân trong trường đã nhận được bằng khen của Trung ương Đoàn, của Tỉnh Đoàn Nam Định. Cũng nhờ những hoạt động và thành tích như vậy, mỗi năm có hàng chục đoàn viên ưu tú được giới thiệu và có vinh dự trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

3. Cơ cấu tổ chức:

– Lãnh đạo đơn vị:

Bí thư: Th.S Vũ Hồng Thanh – Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp nhiệm kỳ 2019 – 2021

Email: vhthanh@uneti.edu.vn

Điện thoại: 094.7865999

Th.S Vũ Hồng Thanh – Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh

Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp

Email: vhthanh@uneti.edu.vn  

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG KHÓA 31

NHIỆM KỲ 2019-2021

4. Chức năng, nhiệm vụ:
– Chức năng:

Tham mưu cho Đảng ủy – Ban Giám hiệu Trường và Tỉnh Đoàn Nam Định những nội dung, biện pháp chỉ đạo liên quan đến công tác Đoàn và phong trào Thanh niên tại Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp. 
Lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở Đoàn, Liên chi đoàn, Chi Đoàn, xây dựng các chương trình hành động, nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với chủ trương của Đảng ủy – Ban Giám hiệu Trường và  Đoàn cấp trên, đảm bảo phù hợp với nhu cầu của đoàn viên, thanh niên tại đơn vị.   
Tổ chức các hoạt động cho đoàn viên, thanh niên Trường Đại học Kinh té – Kỹ thuật Công nghiệp, qua đó cùng với nhà trường góp phần định hướng, giáo dục lý tưởng cách mạng, rèn luyện nhân cách, trau dồi kỹ năng sống, kỹ năng làm việc cho đoàn viên, thanh niên.

– Nhiệm vụ và quyền hạn:

Theo dõi, nắm bắt tình hình học tập, sinh hoạt, tư tưởng trong đoàn viên, thanh niên; nghiên cứu các giải pháp thực hiện nhằm kịp thời tham mưu cho Đảng ủy – Ban Giám hiệu, Tỉnh Đoàn Nam Định lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào Thanh niên được toàn diện.      
Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tạo điều kiện cho các cơ sở Đoàn, Liên chi đoàn, Chi đoàn, thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng ủy, Chủ trương của Đoàn cấp trên.

Tổ chức và triển khai tổ chức các hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao
Thường xuyên phối hợp với các Phòng, Khoa, các đơn vị trong Trường, làm tốt vai trò nòng cốt chính trị đối với Hội Sinh viên Trường để giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác Đoàn-Hội và phong trào Thanh niên Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp.

 5. Định hướng phát triển:

Trong thời gian tới, Đoàn thanh niên trường sẽ tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”. Đây một cuộc vận động mà nội dung của nó đã bao hàm tất cả các mục đích, ý nghĩa và các mặt hoạt động của Đoàn viên, thanh niên. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh Đoàn Nam Định, của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, phong trào Đoàn và công tác thanh niên của trường ngày càng phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tích hơn nữa để xứng đáng là Đoàn viên, sinh viên của một trường đại học đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý khác, do Đảng và Nhà nước trao tặng.  

Tin tức liên quan