Ngày hội việc làm 2023

Hơn 100 doanh nghiệp tham gia chương trình “Ngày hội việc làm Uneti năm 2023”

Với mong muốn cung cấp thông tin bổ ích và thiết thực, tạo điều kiện để sinh viên cuối khóa tìm kiếm cơ hội phát triển nghề nghiệp phù hợp với năng lực, chuyên ngành đào tạo, sáng ngày 25/03/2023, Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp phối hợp cùng Liên đoàn […]

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ TÀI TRỢ “NGÀY HỘI VIỆC LÀM UNETI NĂM 2023” TÍNH ĐẾN NGÀY 16/3/2023

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ TÀI TRỢ “NGÀY HỘI VIỆC LÀM UNETI NĂM 2023”

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ THAM GIA “NGÀY HỘI VIỆC LÀM UNETI NĂM 2023” TÍNH ĐẾN NGÀY 16/03/2023

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ THAM GIA “NGÀY HỘI VIỆC LÀM UNETI NĂM 2023”

Phiếu đăng ký tham gia chương trình “Ngày hội việc làm UNETI 2023”

Phiếu đăng ký tham gia chương trình “Ngày hội việc làm UNETI 2023”

Quy định hoạt động của các gian hàng trong chương trình “Ngày hội việc làm Uneti 2023”!

Quy định hoạt động của các gian hàng trong chương trình “Ngày hội việc làm Uneti 2023”!

Thông báo kế hoạch tổ chức ngày hội việc làm Sinh viên Uneti năm 2023

Thông báo kế hoạch tổ chức ngày hội việc làm Sinh viên Uneti năm 2023