5s

Đoàn kiểm tra đánh giá thực hiện 5S tại cơ sở Nam Định

Căn cứ theo thông báo số 33/TB-ĐHKTKTCN về Kế hoạch tổ chức đánh giá thực hiện 5S, ngày 23/04/2022 tại cơ sở Nam Định, Ban chỉ đạo triển khai thực hiện 5S Nhà trường đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện tại các đơn vị, để việc đánh giá kết quả thực hiện có tính khách quan và chuyên môn, Nhà trường đã mời các chuyên gia 5S đến từ Trung tâm thông tin truyền thông Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tham gia tư vấn, đánh giá.

Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp tổ chức Lễ ra quân triển khai văn phòng 5S

Thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng ủy Nhà trường về việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022, ngày 27/11/2021 Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp đã tổ chức lễ ra quân triển khai văn phòng 5S cho 22 đơn vị trong trường. Chương trình […]

Hội nghị tổng kết đợt triển khai thí điểm Văn phòng 5S tại Uneti

Nhằm tạo một môi trường làm việc khoa học, hợp lý, chuyên nghiệp cho mọi vị trí và phát huy tính sáng tạo trong cải tiến chất lượng, sáng ngày 13/11/2021, Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp đã tổ chức Hội nghị tổng kết triển khai thí điểm Văn phòng 5S […]

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo tổng kết đợt triển khai thí điểm Văn phòng 5S để chuẩn bị kế hoạch triển...

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo tổng kết đợt triển khai thí điểm Văn phòng 5S để chuẩn bị kế hoạch triển khai Văn phòng 5S trong toàn trường