Công tác Đảng

Chi bộ Phòng Công tác sinh viên tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới

Thực hiện quyết định số 1314–QĐ/ĐUK, quyết định số 1315-QĐ/ĐUK, quyết định số1316- QĐ/ĐUK, và quyết định 1317–QĐ/ĐUK ngày 05 tháng 05 năm 2022 của Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nam Định, được sự nhất trí của Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp. Hôm nay, […]

Chi bộ Phòng Công tác sinh viên tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới

Thực hiện quyết định số 1276–QĐ/ĐUK và quyết định số1277–QĐ/ĐUK ngày 01 tháng 04 năm 2022 của Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nam Định, được sự nhất trí của Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp. Hôm nay, vào hồi 14h ngày 13 tháng 04 tại […]

Chi bộ Phòng Công tác sinh viên tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới

Bồi dưỡng, kết nạp Đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên mới nói riêng. Thi hành Điều […]

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2022 tại trường Đại học Kinh tế...

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy tháng 3/2022 về việc tăng cường tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ viên chức và sinh viên. Căn cứ công văn số 246-CV/ĐUK của Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nam Định. Sáng ngày 19/03/2022, Đảng ủy […]

Công văn triệu tập quần chúng học lớp bồi dưỡng nhận thức đối tượng kết nạp Đảng năm 2022

Công văn triệu tập quần chúng học lớp bồi dưỡng nhận thức đối tượng kết nạp Đảng năm 2022

Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021...

Thực hiện Điều lệ Đảng và được sự đồng ý của Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Nam Định, sáng ngày 20/01/2022 thông qua cầu truyền hình trực tuyến tại 02 cơ sở Nam Định, Hà Nội và phát trực tuyến thông qua ứng dụng Zoom, Đảng bộ Trường Đại học […]

Thông báo triệu tập đại biểu dự Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Thông báo triệu tập đại biểu dự Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Đảng ủy Trường tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện chuyên đề đối với các Chi bộ năm 2021

Thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2021; Căn cứ Quyết định số 95/QĐ-ĐU ngày 25/10/2021 của Đảng ủy Nhà trường về việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện chuyên đề đối với các Chi bộ năm 2021; Từ ngày 26/11/2021 đến ngày 02/12/2021, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy […]

Thông báo thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng về Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp đối...

Thông báo thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng về Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp đối với tân sinh viên đại học khóa 15 tuyển sinh năm 2021

Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết chuyên đề toàn khóa của BCH...

Nhằm giúp toàn thể đảng viên nâng cao nhận thức, hiểu biết về các nội dung Nghị quyết chuyên đề toàn khoá của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định. Chiều ngày 13/09/2021, Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên […]

Thông báo triệu tập cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết...

Thông báo triệu tập cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết chuyên đề toàn khoá của BCH Đảng bộ tỉnh Nam Định khoá XX, nhiệm kỳ 2020-2025

Chi bộ Phòng Công tác sinh viên tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho 03 quần chúng ưu tú là sinh viên Nhà trường

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng. Được sự đồng ý […]

Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp đảng là CBGV và sinh viên Uneti năm 2021

Sau gần 1 tuần học tập từ ngày 19/07/2021 đến 24/07/2021 với 05 chuyên đề được truyền đạt, lớp học bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp đảng đã hoàn thành  toàn bộ nội dung chương trình học tập. Chiều ngày 26/07/2021, Đảng bộ Trường đại học Kinh tế – Kỹ […]

Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền...

Thực hiện kế hoạch số 12-KH/ĐUK ngày 18/06/2021 của Đảng uỷ khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nam Định, sáng ngày 26/7/2021 Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai các Nghị quyết chuyên đề của […]

Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai...

Thực hiện Kế hoạch số 07-KH/ĐUK ngày 24/3/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Nam Định về việc xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sáng ngày 16/7/2021 thông qua cầu truyền […]