Công tác Giáo dục chính trị, Tư tưởng sinh viên

Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp tổ chức Tọa đàm “Công tác phát triển trong sinh...

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng giúp sinh viên hiểu thêm về Đảng Cộng sản Việt Nam, có cơ hội được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm với các Đảng viên trẻ tiêu biểu trong quá trình phát triển Đảng, chiều ngày 15/04/2021 Đảng ủy trường Đại học […]

Thông báo kế hoạch tổ chức Hội nghị tọa đàm công tác phát triển Đảng trong sinh viên Uneti

Thông báo kế hoạch tổ chức Hội nghị tọa đàm công tác phát triển Đảng trong sinh viên Uneti

Thông báo về việc triệu tập Ban cán sự lớp họp triển khai công tác tháng 3/2021

Thông báo về việc triệu tập Ban cán sự lớp họp triển khai công tác tháng 3/2021

Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong ngành Giáo dục giai đoạn 2021-2025 của...

Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong ngành Giáo dục giai đoạn 2021-2025

Thông báo về việc triệu tập Ban cán sự lớp họp triển khai các nội dung Công tác sinh viên

Thông báo về việc triệu tập Ban cán sự lớp họp triển khai các nội dung Công tác sinh viên

Thông báo về việc họp phân công nhiệm vụ, triển khai công tác phát triển Đảng trong sinh viên

Thông báo về việc họp phân công nhiệm vụ, triển khai công tác phát triển Đảng trong sinh viên

Thông báo về việc tổ chức xét chọn, giới thiệu sinh viên xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng,...

Thông báo về việc tổ chức xét chọn, giới thiệu sinh viên xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

Thông báo về việc xét, cử sinh viên ưu tú đi học lớp “Bồi dưỡng nhận thức về Đảng” năm 2020

Thông báo về việc xét, cử sinh viên ưu tú đi học lớp “Bồi dưỡng nhận thức về Đảng” năm 2020

Mẫu và câu hỏi bài thu hoạch đầu khóa năm học 2020 – 2021 dành cho sinh viên đại học hệ chính quy khóa 14

Mẫu và câu hỏi bài thu hoạch đầu khóa năm học 2020 – 2021 dành cho sinh viên đại học hệ chính quy khóa 14

Lịch học đầu khóa đợt 2 của sinh viên đại học hệ chính quy khóa 14 tuyển sinh năm 2020

Lịch học đầu khóa đợt 2 của sinh viên đại học hệ chính quy khóa 14 tuyển sinh năm 2020

Thông báo “Điều chỉnh lịch học Tuần sinh hoạt công dân HSSV đầu khóa đối với sinh viên đại học hệ chính quy...

Thông báo “Điều chỉnh lịch học Tuần sinh hoạt công dân HSSV đầu khóa đối với sinh viên đại học hệ chính quy K14 nhập học đợt 1 năm 2020

Lịch học “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” đầu khóa đối với sinh viên khóa 14 nhập học đợt 1 năm 2020

Lịch học “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” đầu khóa đối với sinh viên khóa 14 nhập học đợt 1 năm 2020

Mẫu bài làm và câu hỏi bài thu hoạch “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” đầu năm học 2020 – 2021!

Mẫu bài làm và câu hỏi bài thu hoạch “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” đầu năm học 2020 – 2021!

  • 1
  • 2