Công tác Giáo dục chính trị, Tư tưởng sinh viên

Thông báo về việc xét và giới thiệu đoàn viên, sinh viên, học viên ưu tú đi học Lớp bồi dưỡng nhận thức về...

Thông báo về việc xét và giới thiệu đoàn viên, sinh viên, học viên ưu tú đi học Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 2 năm 2021

Chi bộ Phòng Công tác sinh viên tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho 03 quần chúng ưu tú là sinh viên Nhà trường

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng. Được sự đồng ý […]

Thông báo về việc họp xét giới thiệu đoàn viên, sinh viên, học viên ưu tú học lớp đối tượng Đảng đợt 1 năm 2021

Thông báo về việc họp xét giới thiệu đoàn viên, sinh viên, học viên ưu tú học lớp đối tượng Đảng đợt 1 năm 2021

Thông báo về việc triệu tập Ban cán sự lớp họp triển khai công tác tháng 06/2021

Thông báo về việc triệu tập Ban cán sự lớp họp triển khai công tác tháng 06/2021

Thông báo về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng...

Thông báo triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình kết nạp người xin vào Đảng và xét chuyển đảng viên dự bị thành đảng viên...

Hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình kết nạp người xin vào Đảng và xét chuyển đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức trong học viên, sinh viên Uneti

Thông báo về việc triệu tập Ban cán sự lớp họp triển khai công tác tháng 05/2021

Thông báo về việc triệu tập Ban cán sự lớp họp triển khai công tác tháng 05/2021

Thông báo về việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn Nhà trường trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2021

Thông báo về việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn Nhà trường trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2021

Công văn số 1593 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v tăng cường tuyên truyền, giáo dục ATGT cho HSSV; phòng, chống dịch...

Công văn số 1593 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v tăng cường tuyên truyền, giáo dục ATGT cho HSSV; phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp nghỉ lễ 30/04-01/05 năm 2021

Kế hoạch triển khai thực hiện nếp sống văn hóa học đường và hưởng ứng phong trào 5S trong sinh viên Uneti

Phụ lục số 1: Danh sách ban chỉ đạo, tiểu ban tuyên truyền và thực hiện nếp sống văn hóa học đường và hưởng ứng phong trào 5s đối với sinh viên Uneti  

Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp tổ chức Tọa đàm “Công tác phát triển trong sinh...

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng giúp sinh viên hiểu thêm về Đảng Cộng sản Việt Nam, có cơ hội được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm với các Đảng viên trẻ tiêu biểu trong quá trình phát triển Đảng, chiều ngày 15/04/2021 Đảng ủy trường Đại học […]

Thông báo triệu tập Đảng viên học tập học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu...

Thông báo triệu tập Đảng viên học tập học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thông báo về việc triệu tập Ban cán sự lớp họp triển khai công tác tháng 04/2021

Thông báo về việc triệu tập Ban cán sự lớp họp triển khai công tác tháng 04/2021