Công tác Giáo dục chính trị, Tư tưởng sinh viên

Chi bộ Phòng Công tác sinh viên tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho 03 quần chúng ưu tú là sinh viên Nhà trường.

Bồi dưỡng, kết nạp Đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên mới nói riêng. Thi hành Điều […]

Thông báo về việc lựa chọn sinh viên là Cán bộ lớp, Cán bộ chi Đoàn, sinh viên ưu tú, tiêu biểu tích cực có nhiều...

Thông báo về việc lựa chọn sinh viên là Cán bộ lớp, Cán bộ chi Đoàn, sinh viên ưu tú, tiêu biểu tích cực có nhiều đóng góp trong các hoạt động phong trào của Nhà trường để tham gia chương trình giáo dục về nguồn, thăm quan học hỏi kinh nghiệm năm 2022

Thông báo về việc mời đại diện Ban cán sự, BCH chi Đoàn các lớp đại học hệ chính quy dự họp giao ban, triển khai...

Thông báo về việc mời đại diện Ban cán sự, BCH chi Đoàn các lớp đại học hệ chính quy dự họp giao ban, triển khai công tác tháng 11/2021

Thông báo về việc xét và giới thiệu đoàn viên, sinh viên, học viên ưu tú đi học Lớp bồi dưỡng nhận thức về...

Thông báo về việc xét và giới thiệu đoàn viên, sinh viên, học viên ưu tú đi học Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 2 năm 2021

Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên”, đầu năm học 2021 – 2022 đối với sinh viên...

Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên”, đầu năm học 2021 – 2022 đối với sinh viên khóa 12, khóa 13 và khóa 14

Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” đầu khóa đối với sinh viên đại học hệ chính...

Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” đầu khóa đối với sinh viên đại học hệ chính quy khóa 15 tuyển sinh đợt 1 năm 2021

Chi bộ Phòng Công tác sinh viên tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho 03 quần chúng ưu tú là sinh viên Nhà trường

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng. Được sự đồng ý […]

Thông báo về việc triệu tập Ban cán sự lớp họp triển khai công tác tháng 07/2021

Thông báo về việc triệu tập Ban cán sự lớp họp triển khai công tác tháng 07/2021

Thông báo về việc họp xét giới thiệu đoàn viên, sinh viên, học viên ưu tú học lớp đối tượng Đảng đợt 1 năm 2021

Thông báo về việc họp xét giới thiệu đoàn viên, sinh viên, học viên ưu tú học lớp đối tượng Đảng đợt 1 năm 2021

Thông báo về việc triệu tập Ban cán sự lớp họp triển khai công tác tháng 06/2021

Thông báo về việc triệu tập Ban cán sự lớp họp triển khai công tác tháng 06/2021

Thông báo về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng...

Thông báo triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình kết nạp người xin vào Đảng và xét chuyển đảng viên dự bị thành đảng viên...

Hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình kết nạp người xin vào Đảng và xét chuyển đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức trong học viên, sinh viên Uneti

Thông báo về việc triệu tập Ban cán sự lớp họp triển khai công tác tháng 05/2021

Thông báo về việc triệu tập Ban cán sự lớp họp triển khai công tác tháng 05/2021