Công tác sinh viên

Thông báo về việc triệu tập Ban cán sự lớp họp triển khai công tác tháng 04/2021

Thông báo về việc triệu tập Ban cán sự lớp họp triển khai công tác tháng 04/2021

Danh sách đề nghị xét học bổng kỳ I 2020-2021

Danh sách đề nghị xét học bổng kỳ I 2020-2021

Thông báo kế hoạch tổ chức Hội nghị tọa đàm công tác phát triển Đảng trong sinh viên Uneti

Thông báo kế hoạch tổ chức Hội nghị tọa đàm công tác phát triển Đảng trong sinh viên Uneti

Thông báo về việc kiểm tra kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ I năm học 2020 – 2021

Thông báo về việc kiểm tra kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ I năm học 2020 – 2021

Thông báo về việc thực hiện nghĩa vụ công dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân...

Thông báo về việc thực hiện nghĩa vụ công dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đối với sinh viên, học viên

Thông báo về việc hỗ trợ công tác tuyển dụng lớp Chuyên Ban

Thông báo về việc hỗ trợ công tác tuyển dụng lớp Chuyên Ban

Thông báo về việc thu học phí kỳ II năm học 2020-2021 đối với các lớp hệ Đại học khóa 11,12,13, 14 và hệ Cao đẳng...

Thông báo về việc thu học phí kỳ II năm học 2020-2021 đối với các lớp hệ Đại hoc khóa 11,12,13, 14 và hệ Cao đẳng khóa 27

Thông báo về việc xét cấp học bổng hỗ trợ học tập đối với sinh viên có hoàn cảnh khó khăn học kỳ II năm học...

Đơn đề nghị xét cấp học bổng hỗ trợ học tập học kỳ II năm học 2020 – 2021

Thông báo về việc triệu tập Ban cán sự lớp họp triển khai công tác tháng 3/2021

Thông báo về việc triệu tập Ban cán sự lớp họp triển khai công tác tháng 3/2021

Thông báo kế hoạch nghỉ tết Nguyên đán năm Tân Sửu (2021)

Thông báo kế hoạch nghỉ tết Nguyên đán năm Tân Sửu (2021)

Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong ngành Giáo dục giai đoạn 2021-2025 của...

Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong ngành Giáo dục giai đoạn 2021-2025

Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2021 của Bộ Giáo dục và...

Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2021

Thông báo về việc triệu tập Ban cán sự lớp họp triển khai các nội dung Công tác sinh viên

Thông báo về việc triệu tập Ban cán sự lớp họp triển khai các nội dung Công tác sinh viên

Danh sách sinh viên đại học hệ chính quy khóa 14 có kết quả cao trong kỳ thi THPT năm 2020 được xét cấp học bổng học...

Danh sách sinh viên đại học hệ chính quy khóa 14 có kết quả cao trong kỳ thi THPT năm 2020 được xét cấp học bổng học kỳ 1 năm học 2020 – 2021

Danh sách sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được cấp học bổng hỗ trợ học tập học kỳ I, Năm học 2020 – 2021

Danh sách sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được cấp học bổng hỗ trợ học tập học kỳ I, Năm học 2020 – 2021