Công tác sinh viên

Thông báo kế hoạch nghỉ tết Nguyên đán năm Tân Sửu (2021)

Thông báo kế hoạch nghỉ tết Nguyên đán năm Tân Sửu (2021)

Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2021 của Bộ Giáo dục và...

Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2021

Thông báo về việc triệu tập Ban cán sự lớp họp triển khai các nội dung Công tác sinh viên

Thông báo về việc triệu tập Ban cán sự lớp họp triển khai các nội dung Công tác sinh viên

Danh sách sinh viên đại học hệ chính quy khóa 14 có kết quả cao trong kỳ thi THPT năm 2020 được xét cấp học bổng học...

Danh sách sinh viên đại học hệ chính quy khóa 14 có kết quả cao trong kỳ thi THPT năm 2020 được xét cấp học bổng học kỳ 1 năm học 2020 – 2021

Danh sách sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được cấp học bổng hỗ trợ học tập học kỳ I, Năm học 2020 – 2021

Danh sách sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được cấp học bổng hỗ trợ học tập học kỳ I, Năm học 2020 – 2021

Thông báo kế hoạch trao đổi với sinh viên các lớp chất lượng ĐHCQ khóa 14

Thông báo kế hoạch trao đổi với sinh viên các lớp chất lượng ĐHCQ khóa 14

Thông báo phương án xử lý sinh viên chưa nộp học phí kỳ 1 năm học 2020 – 2021

Thông báo phương án xử lý sinh viên chưa nộp học phí kỳ 1 năm học 2020 – 2021

Thông báo về việc họp phân công nhiệm vụ, triển khai công tác phát triển Đảng trong sinh viên

Thông báo về việc họp phân công nhiệm vụ, triển khai công tác phát triển Đảng trong sinh viên

Chương trình phối hợp công tác giữa ngành Giáo dục và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoàn 2020 – 2025

Chương trình phối hợp công tác giữa ngành Giáo dục và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoàn 2020 – 2025

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên

Thông báo về việc hỗ trợ miễn, giảm học phí năm học 2020 – 2021 cho sinh viên bị ảnh hưởng trực tiếp bởi...

Thông báo về việc hỗ trợ miễn, giảm học phí năm học 2020 – 2021 cho sinh viên bị ảnh hưởng trực tiếp bởi thiên tai, lũ lụt