Học phí

Thông báo về việc thu học phí kỳ II năm học 2020-2021 đối với các lớp hệ Đại học khóa 11,12,13, 14 và hệ Cao đẳng...

Thông báo về việc thu học phí kỳ II năm học 2020-2021 đối với các lớp hệ Đại hoc khóa 11,12,13, 14 và hệ Cao đẳng khóa 27

Thông báo phương án xử lý sinh viên chưa nộp học phí kỳ 1 năm học 2020 – 2021

Thông báo phương án xử lý sinh viên chưa nộp học phí kỳ 1 năm học 2020 – 2021

Thông báo về việc thu lệ phí khám sức khỏe đầu khóa, làm thẻ sinh viên và phí BHYT, BHTT năm học 2020 – 2021 đối...

Thông báo về việc thu lệ phí khám sức khỏe đầu khóa, làm thẻ sinh viên và phí BHYT, BHTT năm học 2020 – 2021 đối với sinh viên đại học hệ chính quy khóa 14

Thông báo về việc thu học phí kỳ I năm học 2020-2021 đối với các lớp hệ Đại hoc khóa 11,12,13 và hệ Cao đẳng khóa...

Thông báo về việc thu học phí kỳ I năm học 2020-2021 đối với các lớp hệ Đại hoc khóa 11,12,13 và hệ Cao đẳng khóa 27