Khoa chuyên môn

Khoa Công nghệ thực phẩm

1. Quá trình hình thành và phát triển: Khoa Công nghệ thực phẩm tiền thân là khoa Hóa Công nghiệp, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp I, đào tạo hai ngành chính là Hóa nhuộm và Công nghệ thực phẩm. Năm 2007, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp I nâng […]

Khoa Cơ khí

1. Quá trình hình thành và phát triển: Khoa Cơ khí, tiền thân là Khoa Cơ điện, là một trong những đơn vị đầu tiên của trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp. Sau các giai đoạn nâng cấp và đổi tên, đến năm 2004, Khoa Cơ khí được chính thức thành […]

Khoa Công nghệ thông tin

1. Quá trình hình thành và phát triển: Khoa CNTT được thành lập từ năm 2004; tiền thân là tổ môn Tin học của khoa Khoa học Cơ bản. Đến nay khoa đã có 32 Cán bộ, Giảng viên, Kỹ thuật viên, trong đó có 2 tiến sĩ; 4 nghiên cứu sinh; 23 thạc sĩ, […]

Khoa Điện

1. Quá trình hình thành và phát triển: Khoa Điện tiền thân là Khoa Cơ điện, là một trong những đơn vị đầu tiên của Nhà trường. Sau các giai đoạn nâng cấp và đổi tên, đến năm 2004,  Khoa Điện – Điện tử được thành lập sau khi Khoa Cơ Điện tách thành hai […]

Khoa Điện tử

1. Quá trình hình thành và phát triển: Khoa Điện tử, tiền thân là bộ môn Điện tử thuộc khoa Điện- Điện tử; Được thành lập theo quyết định số 769/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 31 tháng 12 năm 2015. Cùng với sự phát triển của Nhà trường, lực lượng giảng viên trong khoa đều có trình độ chuyên […]

Khoa Dệt may và Thời trang

1.Quá trình hình thành và phát triển: Khoa Dệt may và Thời trang luôn tự hào là khoa có quá trình hoạt động gắn liền với việc xây dựng và phát triển của Nhà trường. Những ngày đầu mới thành lập trường Trung cấp kỹ thuật III (Tiền thân của Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật […]

Khoa Quản trị kinh doanh

1. Quá trình hình thành và phát triển: Khoa Quản trị kinh doanh tiền thân là Ban Kinh tế của Trường Kỹ thuật công nghiệp nhẹ, được thành lập từ năm 1986. Sau các giai đoạn nâng cấp và đổi tên, Khoa Quản trị kinh doanh thành lập, trực thuộc Trường Đại học Kinh tế […]

Khoa Du lịch và Khách sạn

1. Quá trình hình thành và phát triển: Cùng với chặng đường 64 năm xây dựng và phát triển của Nhà trường, đội ngũ giảng viên của khoa Kinh tế cơ sở đã không ngừng nêu cao tinh thần truyền thống của Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp để hoàn thành […]

Khoa Giáo dục thể chất – Quốc phòng

1. Quá trình hình thành và phát triển Khoa Giáo dục thể chất – Quốc phòng: Năm 2007, Bộ môn Giáo dục thể chất – Quốc phòng được tách từ khoa Khoa học Cơ bản, thành lập bộ môn trực thuộc Ban Giám hiệu, với 06 giảng viên. Cùng với sự phát triển của nhà trường đến năm […]

Khoa Kế toán

I. GIỚI THIỆU KHOA KẾ TOÁN 1. Thông tin chung Tên khoa: Khoa Kế toán (Department of Accounting) Ngành đào tạo: Kế toán. Trình độ đào tạo: Thạc sĩ, Đại học, Cao đẳng Loại hình đào tạo: Chính quy; Chất lượng 2. Quá trình hình thành và phát triển Khoa Kế toán tiền thân là […]

Khoa Tài chính ngân hàng

1. Quá trình hình thành và phát triển: Khoa Tài chính ngân hàng tiền thân là Ban Kinh tế của Trường Kỹ thuật Công nghiệp nhẹ Nam Định, được thành lập từ năm 1986. Sau các giai đoạn nâng cấp và đổi tên, Khoa Tài chính ngân hàng được thành lập, trực thuộc Trường Đại học […]

Khoa Khoa học cơ bản

1. Quá trình hình thành và phát triển: Khoa Khoa học cơ bản là đơn vị hành chính thuộc Ban Giám hiệu được thành lập từ năm 2007 theo quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp. Hiện nay, Khoa có 3 bộ môn: Bộ môn Toán, Bộ môn […]

Khoa Ngoại ngữ

1. Quá trình thành lập và phát triển Khoa Ngoại ngữ hiện nay là một trong 15 khoa chuyên môn của Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp với hai Bộ môn trực thuộc Khoa. Khoa Ngoại ngữ có vai trò quan trọng trong việc đào tạo sinh viên có trình độ tiếng […]

Khoa Lý luận Chính trị

1. Quá trình hình thành và phát triển Khoa Lý luận Chính trị. Khoa Lý luận Chính trị là đơn vị tổ chức trực thuộc Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp với hai Bộ môn trực thuộc Khoa, có nhiệm vụ giảng dạy các môn Lý luận chính trị cho sinh viên […]