Công tác NCKH – HTQT

Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp thảo luận, trao đổi hợp tác với Trường Đại học Osaka, Nhật...

Sáng 18/10/2021, Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp có buổi làm việc trực tuyến, thảo luận, trao đổi hợp tác trong giáo dục và đào tạo với Trường Đại học Osaka, Nhật Bản. Tham dự buổi thảo luận: Về phía Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản – Ông […]

Khoa KHCB tổ chức hội thảo “Kiến thức, kỹ năng cần thiết cho ngành Khoa học dữ liệu”

Khoa học dữ liệu là khoa học về việc quản trị và phân tích dữ liệu, trích xuất các giá trị từ dữ liệu để tìm ra các hiểu biết, các tri thức hành động, các quyết định dẫn dắt hành động. Khoa học dữ liệu liên quan đến quá trình phân tích, khám phá […]

Khoa Ngoại ngữ nghiệm thu tài liệu học tập đợt 1 năm học 2021-2022

Căn cứ vào nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và biên soạn tài liệu học tập năm học 2021-2022, được sự đồng ý của Ban Giám hiệu Nhà trường, chiều 24/8/2021, Khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp đã tổ chức nghiệm thu tài liệu học tập đợt 1 […]

Khoa kế toán với hội thảo “Nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo cho các Trường Đại học”

Trên thế giới, chất lượng sản phẩm, dịch vụ từ lâu được xem là yếu tố then chốt đảm bảo sự thành công và là lợi thế cạnh tranh hiệu quả của các doanh nghiệp. Hiện nay, các tổ chức giáo dục đại học được công nhận là một phần của ngành dịch vụ và […]

Khoa Điện tử tổ chức hội thảo“AI và xu thế chuyển dịch của xã hội”

Trí tuệ nhân tạo hay trí thông minh nhân tạo (Artificial Intelligence – AI) được xem là một trong những công nghệ cốt lõi của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trên toàn thế giới. Nhiều quốc gia đã bắt đầu ghi nhận xu thế phát triển tất yếu và tác động chuyển đổi to […]

Khoa CNTT tổ chức Hội thảo khoa học “Một số vấn đề chọn lọc công nghệ thông tin và truyền thông – Chủ đề:...

Thực hiện chủ trương của Ban Giám hiệu Nhà trường về việc đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong cán bộ giảng viên và sinh viên. Vào hồi 8h15’, ngày 12/06/2021, tại phòng họp trực tuyến Zoom, khoa Công nghệ thông tin tổ chức Hội thảo khoa học “Một số vấn đề chọn lọc […]

Khoa Kế toán tổ chức hội thảo “Nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo cho các trường đại học”

Trên thế giới, chất lượng sản phẩm, dịch vụ từ lâu được xem là yếu tố then chốt đảm bảo sự thành công và là lợi thế cạnh tranh hiệu quả của các doanh nghiệp. Hiện nay, các tổ chức giáo dục đại học được công nhận là một phần của ngành dịch vụ và […]

Khoa Kế toán tổ chức nghiệm thu tài liệu học tập

Căn cứ Quyết định số: 488/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 30 tháng 09 năm 2020 của Hiệu trưởng về việc giao nhiệm vụ biên soạn tài liệu học tập sử dụng nội bộ của Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp năm học 2020-2021 và Quyết định số: 216/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 17 tháng 05 năm 2021 […]

Khoa Giáo dục thể chất – Quốc phòng tổ chức Hội thảo “giải pháp nâng cao chất lượng Giáo dục thể chất cơ...

Thực hiện kế hoạch khoa học công nghệ trong năm học, ngày 29/5/2021 Khoa Giáo dục thể chất – Quốc phòng đã tổ chức hội thảo trực tuyến với chủ đề: “Giải pháp nâng cao chất lượng Giáo dục thể chất cơ bản cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công […]

Khoa Lý luận Chính trị tổ chức hội thảo trực tuyến với chủ đề: “Đổi mới phương pháp giảng dạy môn Kinh tế...

Công tác giáo dục lý luận chính trị nói chung và giảng dạy Kinh tế chính trị mác- Lênin nói riêng đang đặt ra nhiều vấn đề đòi hỏi phải có những giải pháp thật thỏa đáng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên không phải chuyên ngành lý luận trong các trường […]

Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức hội thảo“Phát triển doanh nghiệp trong điều kiện kinh tế số tại Việt Nam”

Nền kinh tế số sẽ mở ra cơ hội to lớn cho Việt Nam phát triển và hội nhập quốc tế hiệu quả hơn. Bởi lẽ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo ngày càng trở thành nhân tố quyết định đối với năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia. Công nghệ số sẽ […]

Khoa Điện tử tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm học 2020 – 2021

Thực hiện theo Quyết định số 191/QĐ-ĐHKTKTCN, ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp về việc thành lập các hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm học 2020-2021. Ngày 27 và 28/05/2021, Khoa Điện tử đã […]

Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm học 2020 – 2021

Căn cứ Quyết định số 526/QĐ-ĐHKTKTCN, ngày 14 tháng 10 năm 2020 của Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm học 2021- 2021. Thực hiện theo Quyết định số 191/QĐ-ĐHKTKTCN, ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Hiệu trưởng […]

Khoa Công nghệ thông tin tổ chức thành công buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm học 2020-2021

Thực hiện theo Quyết định số 191/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp, vào ngày 24/5/2021 và 25/5/2021 Khoa Công nghệ thông tin đã tổ chức buổi nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở cho Giảng viên khoa CNTT. […]

Khoa Kế toán tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm học 2020 -2021

Nghiên cứu khoa học là họat động quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Nhận thức được tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp đã không ngừng nỗ lực, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên và […]