Nghiên cứu khoa học

Khoa Điện tử tổ chức hội thảo“AI và xu thế chuyển dịch của xã hội”

Trí tuệ nhân tạo hay trí thông minh nhân tạo (Artificial Intelligence – AI) được xem là một trong những công nghệ cốt lõi của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trên toàn thế giới. Nhiều quốc gia đã bắt đầu ghi nhận xu thế phát triển tất yếu và tác động chuyển đổi to […]

Khoa CNTT tổ chức Hội thảo khoa học “Một số vấn đề chọn lọc công nghệ thông tin và truyền thông – Chủ đề:...

Thực hiện chủ trương của Ban Giám hiệu Nhà trường về việc đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong cán bộ giảng viên và sinh viên. Vào hồi 8h15’, ngày 12/06/2021, tại phòng họp trực tuyến Zoom, khoa Công nghệ thông tin tổ chức Hội thảo khoa học “Một số vấn đề chọn lọc […]

Khoa Kế toán tổ chức nghiệm thu tài liệu học tập

Căn cứ Quyết định số: 488/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 30 tháng 09 năm 2020 của Hiệu trưởng về việc giao nhiệm vụ biên soạn tài liệu học tập sử dụng nội bộ của Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp năm học 2020-2021 và Quyết định số: 216/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 17 tháng 05 năm 2021 […]

Khoa Giáo dục thể chất – Quốc phòng tổ chức Hội thảo “giải pháp nâng cao chất lượng Giáo dục thể chất cơ...

Thực hiện kế hoạch khoa học công nghệ trong năm học, ngày 29/5/2021 Khoa Giáo dục thể chất – Quốc phòng đã tổ chức hội thảo trực tuyến với chủ đề: “Giải pháp nâng cao chất lượng Giáo dục thể chất cơ bản cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công […]

Khoa Lý luận Chính trị tổ chức hội thảo trực tuyến với chủ đề: “Đổi mới phương pháp giảng dạy môn Kinh tế...

Công tác giáo dục lý luận chính trị nói chung và giảng dạy Kinh tế chính trị mác- Lênin nói riêng đang đặt ra nhiều vấn đề đòi hỏi phải có những giải pháp thật thỏa đáng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên không phải chuyên ngành lý luận trong các trường […]

Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức hội thảo“Phát triển doanh nghiệp trong điều kiện kinh tế số tại Việt Nam”

Nền kinh tế số sẽ mở ra cơ hội to lớn cho Việt Nam phát triển và hội nhập quốc tế hiệu quả hơn. Bởi lẽ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo ngày càng trở thành nhân tố quyết định đối với năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia. Công nghệ số sẽ […]

Khoa Điện tử tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm học 2020 – 2021

Thực hiện theo Quyết định số 191/QĐ-ĐHKTKTCN, ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp về việc thành lập các hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm học 2020-2021. Ngày 27 và 28/05/2021, Khoa Điện tử đã […]

Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm học 2020 – 2021

Căn cứ Quyết định số 526/QĐ-ĐHKTKTCN, ngày 14 tháng 10 năm 2020 của Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm học 2021- 2021. Thực hiện theo Quyết định số 191/QĐ-ĐHKTKTCN, ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Hiệu trưởng […]

Khoa Công nghệ thông tin tổ chức thành công buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm học 2020-2021

Thực hiện theo Quyết định số 191/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp, vào ngày 24/5/2021 và 25/5/2021 Khoa Công nghệ thông tin đã tổ chức buổi nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở cho Giảng viên khoa CNTT. […]

Khoa Kế toán tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm học 2020 -2021

Nghiên cứu khoa học là họat động quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Nhận thức được tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp đã không ngừng nỗ lực, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên và […]

Khoa Ngoại ngữ tổ chức hội thảo “Challenges and solutions in teaching and learning English at UNETI – Những thách thức và...

Căn cứ vào nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm học 2020-2021, với mục đính khắc phục khó khăn và nâng cao hiệu quả trong công tác giảng dạy và học tập tiếng Anh, được sự đồng ý của Ban Giám hiệu nhà trường, chiều ngày 22/05/2020, Khoa Ngoại ngữ – trường Đại học Kinh […]

Báo cáo kết quả nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở của giảng viên khoa Cơ khí năm học 2020-2021

     Ngày 21 tháng 5 năm 2021 do tình hình dịch Covid diễn biến phức tạp, khoa Cơ khí Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở theo Quyết định số 191/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 29 tháng 4 năm 2021 […]

Nghiệm thu đê tài Nghiên cứu khoa học Giảng viên khoa Tài chính Ngân hàng

     Triển khai Quyết định số 191/QĐ/ĐHKTKTCN của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp về việc thành lập các hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở, 8 giờ 00 phút ngày 19/05/2021, Khoa Tài chính Ngân hàng đã tổ chức thành công hội nghị nghiệm thu […]

Khoa Du lịch và Khách sạn tổ chức hội thảo trực tuyến với chủ đề: “Các giải pháp thúc đẩy du lịch nội địa...

Từ khi Việt Nam mở cửa nền kinh tế, ngành du lịch đã có những bước phát triển rất nhanh chóng cả về lượng khách và nguồn thu từ du lịch. Trong vòng 3-4 năm trở lại đây, du lịch Việt Nam đã có mức tăng trưởng ngoạn mục thuộc hàng cao nhất thế giới […]

Khoa Ngoại ngữ tổ chức hội thảo “Giảng dạy tiếng Anh theo định hướng TOEIC cho sinh viên không chuyên trường...

Căn cứ vào nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2020-2021, với mục đích nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Anh theo định hướng TOEIC, được sự đồng ý của Ban Giám hiệu Nhà trường, sáng ngày 15/05/2021, Khoa Ngoại ngữ – trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp đã tổ […]