Quy định, Chương trình

Đề án đăng ký mở ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Đề án đăng ký mở ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quyết định số 475 ngày 27/08/2019 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc ban hành Quy định về định mức, tổ chức...

Quyết định số 475 ngày 27/08/2019 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc ban hành Quy định về định mức, tổ chức quản lý, cấp phát, sử dụng vật tư dụng cụ tiêu hao trong thực hành, thực tập, thí nghiệm

Quyết định số 473 ngày 27/08/2019 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc ban hành Quy chế quản lý, cấp phát văn bằng,...

Quyết định số 473 ngày 27/08/2019 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc ban hành Quy chế quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ

Quyết định số 472 ngày 27/08/2019 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ

Quyết định số 472 ngày 27/08/2019 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ

Quyết định số 829 ngày 16/11/2018 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và...

Quyết định số 829 ngày 16/11/2018 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Thư viện

Quyết định số 827 ngày 16/11/2018 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc ban hành Quy định đào tạo liên thông từ cao...

Quyết định số 827 ngày 16/11/2018 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc ban hành Quy định đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học chính quy

  • 1
  • 2