Quy định, Chương trình

Quyết định Ban hành “Quy định tạm thời về ngoại ngữ – tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ từ khóa 14 tại...

Quyết định Ban hành “Quy định tạm thời về ngoại ngữ – tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ từ khóa 14 tại trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp”

Đề án liên kết đào tạo cử nhân ngành kinh doanh thương mại giữa Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công...

Đề án liên kết đào tạo cử nhân ngành kinh doanh thương mại giữa Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp, Việt Nam và Đại học Minh Truyền, Đài Loan

Đề án đăng ký mở ngành Kỹ thuật Điện Trình độ Thạc sĩ

Đề án đăng ký mở ngành Kỹ thuật Điện Trình độ Thạc sĩ

Đề án đăng ký mở ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Đề án đăng ký mở ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành