Thông báo, Kế hoạch

Thông báo về việc tổ chức học lại học phần giáo dục quốc phòng dành cho sinh viên các lớp khóa cũ trong học kỳ 1...

Thông báo về việc tổ chức học lại học phần giáo dục quốc phòng dành cho sinh viên các lớp khóa cũ trong học kỳ 1 năm học 2020 -2021

Thông báo về việc tổ chức các lớp học lại, học cải thiện học kỳ I năm học 2020 -2021

Thông báo về việc tổ chức các lớp học lại, học cải thiện học kỳ I năm học 2020 -2021

Thông báo đăng ký tuyển học cùng lúc hai chương trình

Thông báo đăng ký tuyển học cùng lúc hai chương trình

Thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt 2 cho các lớp ĐH Khóa 10 và CĐ khóa 26

Thông báo số 451 về việc xét tốt nghiệp đợt 2 cho các lớp ĐH Khóa 10 và CĐ khóa 26

Thông báo Kế hoạch nghỉ hè, thi lại, đào tạo HK phụ năm học 2019 – 2020 và Kế hoạch đào tạo năm học 2020 –...

Thông báo số 313 Kế hoạch nghỉ hè, thi lại, đào tạo HK phụ năm học 2019 – 2020 và Kế hoạch đào tạo năm học 2020 – 2021

Thông báo về việc đánh giá các học phần trong học kỳ 2 cho các lớp tổ chức thi tại trường

Thông báo về việc đánh giá các học phần trong học kỳ 2 cho các lớp tổ chức thi tại trường

Thông báo kế hoạch xét tốt nghiệp, tiến độ học kỳ 1 của các lớp trong toàn trường

Thông báo kế hoạch xét Tốt nghiệp, Tiến độ học kỳ 1 của các lớp trong toàn trường

Thông báo kế hoạch học tập HK.II năm học 2019 – 2020 từ ngày 11/05/2020

Thông báo kế hoạch học tập HK.II năm học 2019 – 2020 từ ngày 11/05/2020

Thông báo về việc tổ chức thi Chuẩn đầu ra ngoại ngữ và Anh văn nâng cao 4 đối với các lớp Đại học chính quy khóa...

Nhà trường thông báo về việc tổ chức thi Chuẩn đầu ra ngoại ngữ và Anh văn nâng cao 4 đối với các lớp Đại học chính quy khóa 10 và Cao đẳng chính quy khóa 26 như sau:

Thông báo về kế hoạch học tập, kiểm tra, thi, đánh giá kết quả từ ngày 20/04/2020

Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp thông báo kế hoạch học tập từ ngày
20/04/2020 cụ thể như sau:

Thông báo về việc mở lớp tiếng Anh theo nhu cầu đợt 1 năm 2020

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2019 – 2020; Căn cứ vào quy định về việc đóng học phí của Nhà trường; Căn cứ vào Quyết định 740 ban hành ngày 20 tháng 10 năm 2018 về việc học, kiểm tra và chuẩn đầu ra ngoại ngữ tại trường ĐHKTKTCN. Nhà trường thông báo cho các Phòng, Khoa, các lớp sinh viên có liên quan việc tổ chức các lớp học tiếng Anh theo yêu cầu đợt 1 năm 2020 như sau:

Quyết định ban hành “Quy định về việc học, kiểm tra và chuẩn đầu ra ngoại ngữ trình độ đại học chính quy, liên...

Quyết định ban hành “Quy định về việc học, kiểm tra và chuẩn đầu ra ngoại ngữ trình độ đại học chính quy, liên thông và cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp”

Thông báo kế hoạch học tập từ ngày 23/03 đến ngày 06/04/2020

Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp thông báo kế hoạch học tập từ ngày 23/03 đến ngày 06/04/2020 cụ thể như sau: