Thông báo, Tin tức

Danh sách sinh viên có hoàn cảnh khó khắn được cấp học bổng hỗ trợ học tập học kì II năm học 2020 – 2021

Danh sách sinh viên có hoàn cảnh khó khắn được cấp học bổng hỗ trợ học tập học kì II năm học 2020 – 2021

Thông báo về việc kiểm tra kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ 2 năm học 2020 – 2021

Thông báo về việc kiểm tra kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ 2 năm học 2020 – 2021

Thông báo về việc triệu tập Ban cán sự lớp họp triển khai công tác tháng 07/2021

Thông báo về việc triệu tập Ban cán sự lớp họp triển khai công tác tháng 07/2021

Thông báo về việc thực hiện “Kế hoạch nghỉ hè, học kỳ phụ năm học 2020 – 2021 và kế hoạch đào tạo năm...

Thông báo về việc thực hiện “Kế hoạch nghỉ hè, học kỳ phụ năm học 2020 – 2021 và kế hoạch đào tạo năm học 2021 – 2022” đối với các lớp sinh viên trong toàn Trường

Thông báo về việc khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2020

Thông báo về việc khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2020

Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp chú trọng nghiên cứu và ứng dụng công nghệ cao

     Với bề dày kinh nghiệm 65 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp tự hào đã đào tạo được hàng nghìn cán bộ kinh tế, kỹ thuật chất lượng cao. Đây còn là cơ sở giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học […]

Thông báo về việc họp xét giới thiệu đoàn viên, sinh viên, học viên ưu tú học lớp đối tượng Đảng đợt 1 năm 2021

Thông báo về việc họp xét giới thiệu đoàn viên, sinh viên, học viên ưu tú học lớp đối tượng Đảng đợt 1 năm 2021

Quyết định về việc xử lý đối với sinh viên chưa nộp học phí học kỳ 2 năm học 2020 – 2021

Quyết định về việc xử lý đối với sinh viên chưa nộp học phí học kỳ 2 năm học 2020 – 2021

Thông báo về việc lựa chọn các gương mặt sinh viên tiêu biểu, tích cực có nhiều thành tích và viết bài để vinh danh...

Thông báo về việc lựa chọn các gương mặt sinh viên tiêu biểu, tích cực có nhiều thành tích và viết bài để vinh danh trên website Nhà trường

Thông báo về việc triệu tập Ban cán sự lớp họp triển khai công tác tháng 06/2021

Thông báo về việc triệu tập Ban cán sự lớp họp triển khai công tác tháng 06/2021

Thông báo về việc hướng dẫn thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ II năm học 2020 – 2021 phù hợp với...

Thông báo về việc hướng dẫn thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ II năm học 2020 – 2021 phù hợp với điều kiện phòng chống dịch Covid-19