Thông báo SV

Thông báo về việc kiểm tra, đối chiếu kết quả rèn luyện học kỳ II năm học 2021 – 2022 đối với sinh viên đại...

Thông báo về việc kiểm tra, đối chiếu kết quả rèn luyện học kỳ II năm học 2021 – 2022 đối với sinh viên đại học hệ chính quy khóa 13, 14, 15

Thông báo về việc nhắc nhở và phê bình các sinh viên khóa 15 tuyển sinh năm 2021 chưa nộp bản chính Bằng tốt nghiệp,...

Thông báo về việc nhắc nhở và phê bình các sinh viên khóa 15 tuyển sinh năm 2021 chưa nộp bản chính Bằng tốt nghiệp, Học bạ THPT

Công văn về việc tăng cường các hoạt động phối hợp quản lý, giáo dục và đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên...

Công văn về việc tăng cường các hoạt động phối hợp quản lý, giáo dục và đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên trong dịp hè 2022

Thông báo trả hồ sơ tốt nghiệp đối với sinh viên hệ đại học chính qui khoá 12

Thông báo trả hồ sơ tốt nghiệp đối với sinh viên hệ đại học chính qui khoá 12

Thông báo về việc kiểm tra kết quả rèn luyện học kỳ II năm học 2021-2022 đối với sinh viên đại học khóa 12

Thông báo về việc kiểm tra kết quả rèn luyện học kỳ II năm học 2021-2022 đối với sinh viên đại học khóa 12

Thông tin tuyển dụng nhân sự của Tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Viettel tại Nam Định

Thông tin tuyển dụng nhân sự của Tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Viettel tại Nam Định

Thông báo về việc lựa chọn sinh viên đại học hệ chính quy khóa 12 để biểu dương, khen thưởng trong Lễ bế giảng và...

Thông báo về việc lựa chọn sinh viên đại học hệ chính quy khóa 12 để biểu dương, khen thưởng trong Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp năm học 2021 – 2022

Thông báo về việc khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2021

Thông báo về việc khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2021

Thông báo về việc nhắc nhở các trường hợp sinh viên chưa nộp học phí học kỳ II năm học 2021 – 2022!

Thông báo về việc nhắc nhở các trường hợp sinh viên chưa nộp học phí học kỳ II năm học 2021 – 2022!

Quyết định về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục ...

Quyết định về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến

Thông báo hướng dẫn các thủ tục thanh toán BHYT,BHTT đối với sinh viên

Thông báo hướng dẫn các thủ tục thanh toán BHYT,BHTT đối với sinh viên

Thông báo về việc nộp bản chính Bằng tốt nghiệp, Học bạ THPT để kiểm tra, đối chiếu đối với sinh viên đại...

Thông báo về việc nộp bản chính Bằng tốt nghiệp, Học bạ THPT để kiểm tra, đối chiếu đối với sinh viên đại học hệ chính quy khóa 15 tuyển sinh năm 2021

Thông báo về việc mời đại diện Ban cán sự, BCH chi Đoàn các lớp đại học hệ chính quy dự họp giao ban, triển khai...

Thông báo về việc mời đại diện Ban cán sự, BCH chi Đoàn các lớp đại học hệ chính quy dự họp giao ban, triển khai công tác tháng 04/2022

Thông báo về việc nhắc kế hoạch thu/nộp học phí học kỳ II năm học 2021 – 2022 đối với sinh viên đại học hệ...

Thông báo về việc nhắc kế hoạch thu/nộp học phí học kỳ II năm học 2021 – 2022 đối với sinh viên đại học hệ chính quy khóa 12