Thông báo SV

Thông báo về việc khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2021

Thông báo về việc khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2021

Thông báo về việc nhắc nhở các trường hợp sinh viên chưa nộp học phí học kỳ II năm học 2021 – 2022!

Thông báo về việc nhắc nhở các trường hợp sinh viên chưa nộp học phí học kỳ II năm học 2021 – 2022!

Quyết định về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục ...

Quyết định về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến

Thông báo hướng dẫn các thủ tục thanh toán BHYT,BHTT đối với sinh viên

Thông báo hướng dẫn các thủ tục thanh toán BHYT,BHTT đối với sinh viên

Thông báo về việc nộp bản chính Bằng tốt nghiệp, Học bạ THPT để kiểm tra, đối chiếu đối với sinh viên đại...

Thông báo về việc nộp bản chính Bằng tốt nghiệp, Học bạ THPT để kiểm tra, đối chiếu đối với sinh viên đại học hệ chính quy khóa 15 tuyển sinh năm 2021

Thông báo về việc mời đại diện Ban cán sự, BCH chi Đoàn các lớp đại học hệ chính quy dự họp giao ban, triển khai...

Thông báo về việc mời đại diện Ban cán sự, BCH chi Đoàn các lớp đại học hệ chính quy dự họp giao ban, triển khai công tác tháng 04/2022

Thông báo về việc nhắc kế hoạch thu/nộp học phí học kỳ II năm học 2021 – 2022 đối với sinh viên đại học hệ...

Thông báo về việc nhắc kế hoạch thu/nộp học phí học kỳ II năm học 2021 – 2022 đối với sinh viên đại học hệ chính quy khóa 12

Thông báo về việc triển khai kế hoạch học tập học kỳ II năm học 2021 – 2022 từ ngày 04/4/2022

Thông báo về việc triển khai kế hoạch học tập học kỳ II năm học 2021 – 2022 từ ngày 04/4/2022

Thông báo về việc trả hồ sơ học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp, thôi học

Thông báo về việc trả hồ sơ học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp, thôi học

Thông báo về việc rà soát, đánh giá hiệu quả đào tạo trực tuyến theo Công văn số 982 của Bộ GDĐT ngày 18/03/2022

Thông báo về việc rà soát, đánh giá hiệu quả đào tạo trực tuyến theo Công văn số 982 của Bộ GDĐT ngày 18/03/2022

Thông báo về việc rà soát thông tin sinh viên có nhu cầu tiêm chủng vắc xin Covid-19

Thông báo về việc rà soát thông tin sinh viên có nhu cầu tiêm chủng vắc xin Covid-19

Thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện xét học bổng KKHT học kỳ I năm học 2021-2022

Thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện xét học bổng KKHT học kỳ I năm học 2021-2022