Thông báo SV

Thông báo về việc triệu tập Ban cán sự lớp họp triển khai công tác tháng 05/2021

Thông báo về việc triệu tập Ban cán sự lớp họp triển khai công tác tháng 05/2021

Thông báo số 234 kế hoạch học tập; kiểm tra, thi từ ngày 04/5 đến hết ngày 10/5/2021

Thông báo số 234 kế hoạch học tập; kiểm tra, thi từ ngày 04/5 đến hết ngày 10/5/2021

Thông báo về việc hỗ trợ công tác tuyển dụng lớp Cán Bộ Nguồn

Thông báo về việc hỗ trợ công tác tuyển dụng lớp Cán Bộ Nguồn

Thông báo Phương án xử lý đối với sinh viên chưa nộp học phí học kỳ 2 năm học 2020 – 2021

Thông báo Phương án xử lý đối với sinh viên chưa nộp học phí học kỳ 2 năm học 2020 – 2021

Thông báo về việc cập nhật thông tin và cài đặt ứng dụng Bảo hiểm xã hội số VssID đối với toàn thể sinh viên

Thông báo về việc cập nhật thông tin và cài đặt ứng dụng Bảo hiểm xã hội số VssID đối với toàn thể sinh viên

Thông báo về việc thu bản chính Bằng tốt nghiệp, Học bạ THPT đối với sinh viên đại học chính quy khóa 14 tuyển sinh...

Thông báo về việc thu bản chính Bằng tốt nghiệp, Học bạ THPT đối với sinh viên đại học chính quy khóa 14 tuyển sinh năm 2020

Công văn số 1593 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v tăng cường tuyên truyền, giáo dục ATGT cho HSSV; phòng, chống dịch...

Công văn số 1593 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v tăng cường tuyên truyền, giáo dục ATGT cho HSSV; phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp nghỉ lễ 30/04-01/05 năm 2021

Kế hoạch triển khai thực hiện nếp sống văn hóa học đường và hưởng ứng phong trào 5S trong sinh viên Uneti

Phụ lục số 1: Danh sách ban chỉ đạo, tiểu ban tuyên truyền và thực hiện nếp sống văn hóa học đường và hưởng ứng phong trào 5s đối với sinh viên Uneti  

Thông báo về việc triệu tập sinh viên tham gia tập huấn lớp kỹ năng mềm

Thông báo về việc triệu tập sinh viên tham gia tập huấn lớp kỹ năng mềm

Thông báo về việc triệu tập Ban cán sự lớp họp triển khai công tác tháng 04/2021

Thông báo về việc triệu tập Ban cán sự lớp họp triển khai công tác tháng 04/2021

Danh sách đề nghị xét học bổng kỳ I 2020-2021

Danh sách đề nghị xét học bổng kỳ I 2020-2021

Thông báo về việc kiểm tra kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ I năm học 2020 – 2021

Thông báo về việc kiểm tra kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ I năm học 2020 – 2021

Thông báo về việc cấp “Học bổng khuyến khích tài năng” và “Học bổng hỗ trợ học tập” cho thí sinh trúng tuyển...

Thông báo về việc cấp “Học bổng khuyến khích tài năng” và “Học bổng hỗ trợ học tập” cho thí sinh trúng tuyển và nhập học trong kỳ tuyển sinh năm 2021

Thông báo về việc xét cấp học bổng hỗ trợ học tập đối với sinh viên có hoàn cảnh khó khăn học kỳ II năm học...

Đơn đề nghị xét cấp học bổng hỗ trợ học tập học kỳ II năm học 2020 – 2021