Thông báo SV

Thông báo về việc triển khai tiên vắc xin phòng Covid-19 cho sinh viên trước khi trở lại Trường học tập

Thông báo về việc triển khai tiên vắc xin phòng Covid-19 cho sinh viên trước khi trở lại Trường học tập

Công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Biên cương Tổ quốc...

Công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Biên cương Tổ quốc tôi”

Thông báo về việc xét và giới thiệu đoàn viên, sinh viên, học viên ưu tú đi học Lớp bồi dưỡng nhận thức về...

Thông báo về việc xét và giới thiệu đoàn viên, sinh viên, học viên ưu tú đi học Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 2 năm 2021

Thông báo về việc nghỉ học để Nhà trường tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021 – 2022

Thông báo về việc nghỉ học để Nhà trường tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021 – 2022

Thông báo mời đại biểu là sinh viên tham dự Lễ Khai giảng năm học mới 2021 – 2022

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu Nhà trường về việc xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới 2021 – 2022;
Nhà trường thông báo và mời đại biểu là sinh viên đại học hệ chính quy, học viên cao học tham dự Lễ Khai giảng năm học mới 2021 – 2022, với các nội dung sau:

Quyết định khen thưởng sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và hoạt động phong trào năm học 2020...

Quyết định khen thưởng sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và hoạt động phong trào năm học 2020 – 2021

Kế hoạch tổ chức họp triển khai của lãnh đạo các Khoa chuyên môn và CVHT các lớp khóa 15 tuyển sinh năm 2021

Kế hoạch tổ chức họp triển khai của lãnh đạo các Khoa chuyên môn và CVHT các lớp khóa 15 tuyển sinh năm 2021

Danh sách sinh viên được xét cấp học bổng hỗ trợ học tập học kỳ 2 năm học 2020 – 2021

Danh sách sinh viên được xét cấp học bổng hỗ trợ học tập học kỳ 2 năm học 2020 – 2021

Thông báo hướng dẫn sinh viên trúng tuyển đại học chính quy xét theo kết quả học bạ thpt đợt 2 nhập học

Thông báo hướng dẫn thí sinh trúng tuyển nhập học đợt tháng 09/2021

Thông báo Kế hoạch triển khai thu/nộp học phí học kỳ I và tiền BHYT năm học 2021 – 2022

Thông báo Kế hoạch triển khai thu/nộp học phí học kỳ I và tiền BHYT năm học 2021 – 2022

Thông báo về việc biểu dương, khen thưởng sinh viên đại học hệ chính quy khóa 12,13 và 14 trong năm học mới 2021 –...

Thông báo về việc biểu dương, khen thưởng sinh viên đại học hệ chính quy khóa 12,13 và 14 trong năm học mới 2021 – 2022

Kế hoạch tổ chức sinh hoạt công dân – sinh viên đầu khóa đối với sinh viên đại học hệ chính quy khóa 15 nhập...

Kế hoạch tổ chức sinh hoạt công dân – sinh viên đầu khóa đối với sinh viên đại học hệ chính quy khóa 15 nhập học đợt tháng 09.2021

Thông báo về việc sử dụng hệ thống email *@uneti.edu.vn phục vụ công tác học tập, thi, cập nhật thông tin và các hoạt...

Thông báo về việc sử dụng hệ thống email *@uneti.edu.vn phục vụ công tác học tập, thi, cập nhật thông tin và các hoạt động của sinh viên đại học hệ chính quy

Các nội dung hướng dẫn trong “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” đầu khóa đối với sinh viên đại học hệ chính...

1. Nội dung báo cáo của Phòng Công tác sinh viên; 2. Nội dung báo cáo của Đoàn thanh niên; 3. Nội dung báo cáo của Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng; 4. Nội dung báo cáo của Trung tâm hợp tác quốc tế; 5. Nội dung báo cáo của Trung tâm tin […]

Thông báo về việc kiện toàn tổ chức và hoạt động của Ban cán sự các lớp năm học 2021 – 2022

Thông báo về việc kiện toàn tổ chức và hoạt động của Ban cán sự các lớp năm học 2021 – 2022