Thông báo SV

Thông báo về việc kiểm tra kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ 2 năm học 2020 – 2021

Thông báo về việc kiểm tra kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ 2 năm học 2020 – 2021

Thông báo về việc triệu tập Ban cán sự lớp họp triển khai công tác tháng 07/2021

Thông báo về việc triệu tập Ban cán sự lớp họp triển khai công tác tháng 07/2021

Thông báo về việc thực hiện “Kế hoạch nghỉ hè, học kỳ phụ năm học 2020 – 2021 và kế hoạch đào tạo năm...

Thông báo về việc thực hiện “Kế hoạch nghỉ hè, học kỳ phụ năm học 2020 – 2021 và kế hoạch đào tạo năm học 2021 – 2022” đối với các lớp sinh viên trong toàn Trường

Thông báo về việc khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2020

Thông báo về việc khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2020

Thông báo về việc họp xét giới thiệu đoàn viên, sinh viên, học viên ưu tú học lớp đối tượng Đảng đợt 1 năm 2021

Thông báo về việc họp xét giới thiệu đoàn viên, sinh viên, học viên ưu tú học lớp đối tượng Đảng đợt 1 năm 2021

Thông báo về việc kiểm tra và cập nhật thông tin tài khoản email của sinh viên trong toàn trường theo miền @uneti.edu.vn và...

Thông báo số 331/TB-ĐHKTKTCN, ngày 09/6/2021 v/v kiểm tra và cập nhật thông tin tài khoản email của sinh viên trong toàn trường theo miền @uneti.edu.vn và miền @sv.uneti.edu.vn

Quyết định về việc xử lý đối với sinh viên chưa nộp học phí học kỳ 2 năm học 2020 – 2021

Quyết định về việc xử lý đối với sinh viên chưa nộp học phí học kỳ 2 năm học 2020 – 2021

Thông báo về việc lựa chọn các gương mặt sinh viên tiêu biểu, tích cực có nhiều thành tích và viết bài để vinh danh...

Thông báo về việc lựa chọn các gương mặt sinh viên tiêu biểu, tích cực có nhiều thành tích và viết bài để vinh danh trên website Nhà trường

Thông báo về việc triệu tập Ban cán sự lớp họp triển khai công tác tháng 06/2021

Thông báo về việc triệu tập Ban cán sự lớp họp triển khai công tác tháng 06/2021

Kịch bản ứng phó với các tình huống xảy ra trong trường hợp CBVC, NLĐ, SV, HV nghi nhiễm hoặc bị nhiễm Covid-19

Kịch bản ứng phó với các tình huống xảy ra trong trường hợp CBVC, NLĐ, SV, HV nghi nhiễm hoặc bị nhiễm Covid-19

Thông báo số 303 về việc quyết liệt triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19

Thông báo số 303 về việc quyết liệt triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19