Thông báo

Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2021

– Căn cứ Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non;
– Căn cứ Thông tư số 07/2020/TT-BGDĐT ngày 20/3/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 01/2019/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Thông báo về việc tổ chức tiêm vắc xin phòng chống Covid-19 cho cán bộ viên chức, người lao động của Nhà trường...

Thông báo về việc tổ chức tiêm vắc xin phòng chống Covid-19 cho cán bộ viên chức, người lao động của Nhà trường tại cơ sở Hà Nội

Thông báo kết quả xét tuyển thẳng và kế hoạch xác nhận nhập học đại học hệ chính quy năm 2021

THÔNG BÁO Kết quả xét tuyển thẳng và kế hoạch xác nhận nhập học đại học hệ chính quy năm 2021   Căn cứ thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2020 về việc ban hành quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục […]

Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2021

Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2021

Thông báo về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trước những diễn biến phức tạp của...

Thông báo về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước

Thông báo về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh...

Thông báo về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước

Thông báo Kế hoạch Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2020-2021

Thông báo Kế hoạch Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2020-2021

Quyết định công nhận ứng viên trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021

Quyết định công nhận ứng viên trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021

Thông báo về việc kiểm tra kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ 2 năm học 2020 – 2021

Thông báo về việc kiểm tra kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ 2 năm học 2020 – 2021

Thông báo về việc triệu tập Ban cán sự lớp họp triển khai công tác tháng 07/2021

Thông báo về việc triệu tập Ban cán sự lớp họp triển khai công tác tháng 07/2021

Thông báo về việc thực hiện “Kế hoạch nghỉ hè, học kỳ phụ năm học 2020 – 2021 và kế hoạch đào tạo năm...

Thông báo về việc thực hiện “Kế hoạch nghỉ hè, học kỳ phụ năm học 2020 – 2021 và kế hoạch đào tạo năm học 2021 – 2022” đối với các lớp sinh viên trong toàn Trường