Thông báo

Thông báo về việc triển khai tiên vắc xin phòng Covid-19 cho sinh viên trước khi trở lại Trường học tập

Thông báo về việc triển khai tiên vắc xin phòng Covid-19 cho sinh viên trước khi trở lại Trường học tập

Công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Biên cương Tổ quốc...

Công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Biên cương Tổ quốc tôi”

Thông báo về việc xét và giới thiệu đoàn viên, sinh viên, học viên ưu tú đi học Lớp bồi dưỡng nhận thức về...

Thông báo về việc xét và giới thiệu đoàn viên, sinh viên, học viên ưu tú đi học Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 2 năm 2021

Thông báo về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Thông báo thực hiện phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Thông báo về việc nghỉ học để Nhà trường tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021 – 2022

Thông báo về việc nghỉ học để Nhà trường tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021 – 2022

Thông báo mời đại biểu là sinh viên tham dự Lễ Khai giảng năm học mới 2021 – 2022

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu Nhà trường về việc xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới 2021 – 2022;
Nhà trường thông báo và mời đại biểu là sinh viên đại học hệ chính quy, học viên cao học tham dự Lễ Khai giảng năm học mới 2021 – 2022, với các nội dung sau:

Quyết định khen thưởng sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và hoạt động phong trào năm học 2020...

Quyết định khen thưởng sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và hoạt động phong trào năm học 2020 – 2021

Thông báo về kế hoạch tổ chức các hội nghị phục vụ quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trong tháng 10/2021

Thông báo về kế hoạch tổ chức các hội nghị phục vụ quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trong tháng 10/2021

Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 1 năm học 2021-2022

Thông báo về kế hoạch tuyển dụng đợt 1 năm học 2021-2022

Thông báo về việc tiếp nhận vào làm viên chức giảng dạy Giáo dục quốc phòng và an ninh

Thông báo về việc tiếp nhận vào làm viên chức giảng dạy Giáo dục quốc phòng và an ninh

Kế hoạch tổ chức họp triển khai của lãnh đạo các Khoa chuyên môn và CVHT các lớp khóa 15 tuyển sinh năm 2021

Kế hoạch tổ chức họp triển khai của lãnh đạo các Khoa chuyên môn và CVHT các lớp khóa 15 tuyển sinh năm 2021

Danh sách sinh viên được xét cấp học bổng hỗ trợ học tập học kỳ 2 năm học 2020 – 2021

Danh sách sinh viên được xét cấp học bổng hỗ trợ học tập học kỳ 2 năm học 2020 – 2021

Thông báo điểm trúng tuyển Đại học hệ chính quy xét tuyển theo Kết quả học bạ THPT – Đợt 2 năm 2021

Thông báo điểm trúng tuyển Đại học hệ chính quy xét tuyển theo Kết quả bạ THPT – Đợt 2 năm 2021

Thông báo hướng dẫn sinh viên trúng tuyển đại học chính quy xét theo kết quả học bạ thpt đợt 2 nhập học

Thông báo hướng dẫn thí sinh trúng tuyển nhập học đợt tháng 09/2021

Thông báo về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Thông báo về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới