Thông báo

Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2021

– Căn cứ Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non;
– Căn cứ Thông tư số 07/2020/TT-BGDĐT ngày 20/3/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 01/2019/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Thông báo số 260 về phòng chống dịch Covid-19

Thông báo số 260 về phòng chống dịch Covid-19

Thông báo về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Thông báo về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Kế hoạch di chuyển sinh viên cơ sở HN học tập tại NĐ giai đoạn 2021 – 2022

Kế hoạch di chuyển sinh viên cơ sở HN học tập tại NĐ giai đoạn 2021 – 2022

Thông báo Kế hoạch nghỉ hè – Kế hoạch đào tạo học kỳ phụ năm học 2020 – 2021 và kế hoạch đào tạo năm...

Thông báo Kế hoạch nghỉ hè – Kế hoạch đào tạo học kỳ phụ năm học 2020 – 2021 và kế hoạch đào tạo năm học 2021 – 2022

Thông báo về kế hoạch học tập, kiểm tra, thi, đánh giá kết quả từ ngày 11/5 đến hết ngày 17/5/2021

Thông báo về kế hoạch học tập, kiểm tra, thi, đánh giá kết quả từ ngày 11/5 đến hết ngày 17/5/2021

Thông báo về việc triệu tập Ban cán sự lớp họp triển khai công tác tháng 05/2021

Thông báo về việc triệu tập Ban cán sự lớp họp triển khai công tác tháng 05/2021

Thông báo số 234 kế hoạch học tập; kiểm tra, thi từ ngày 04/5 đến hết ngày 10/5/2021

Thông báo số 234 kế hoạch học tập; kiểm tra, thi từ ngày 04/5 đến hết ngày 10/5/2021

Thông báo về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Thông báo về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Thông báo về việc hỗ trợ công tác tuyển dụng lớp Cán Bộ Nguồn

Thông báo về việc hỗ trợ công tác tuyển dụng lớp Cán Bộ Nguồn

Thông báo Phương án xử lý đối với sinh viên chưa nộp học phí học kỳ 2 năm học 2020 – 2021

Thông báo Phương án xử lý đối với sinh viên chưa nộp học phí học kỳ 2 năm học 2020 – 2021

Thông báo về việc cập nhật thông tin và cài đặt ứng dụng Bảo hiểm xã hội số VssID đối với toàn thể sinh viên

Thông báo về việc cập nhật thông tin và cài đặt ứng dụng Bảo hiểm xã hội số VssID đối với toàn thể sinh viên

Thông báo về việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn Nhà trường trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2021

Thông báo về việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn Nhà trường trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2021

Thông báo về việc thu bản chính Bằng tốt nghiệp, Học bạ THPT đối với sinh viên đại học chính quy khóa 14 tuyển sinh...

Thông báo về việc thu bản chính Bằng tốt nghiệp, Học bạ THPT đối với sinh viên đại học chính quy khóa 14 tuyển sinh năm 2020