Thông báo

Thể lệ gửi bài trên tạp chí Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp là diễn đàn trao đổi khoa học và công nghệ; công bố và giới thiệu các công trình nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới, các thành tựu khoa học, kỹ thuật mới liên quan tới các lĩnh vực mà Nhà trường đào tạo góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ

Quyết định về việc khen thưởng sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, NCKH&STKN và hoạt...

Quyết điịnh về việc khen thưởng sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, NCKH&STKN và hoạt động phong trào năm học 2021 – 2022

Quyết định về công nhận kết quả Tuyển dụng VC năm 2022

Quyết định về công nhận kết quả Tuyển dụng VC năm 2022

Thông báo tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2022

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 06 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non;

Đề án tuyển sinh năm 2022

Đề án tuyển sinh năm 2022

Thông báo về việc kiểm tra, đối chiếu kết quả rèn luyện học kỳ II năm học 2021 – 2022 đối với sinh viên đại...

Thông báo về việc kiểm tra, đối chiếu kết quả rèn luyện học kỳ II năm học 2021 – 2022 đối với sinh viên đại học hệ chính quy khóa 13, 14, 15

Thông báo kết quả vòng 2 kỳ tuyển dụng xét tuyển viên chức giảng dạy năm 2022

Thông báo kết quả vòng 2 kỳ tuyển dụng xét tuyển viên chức giảng dạy năm 2022

Thông báo Kế hoạch Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2022

Thông báo Kế hoạch Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2022

Thông báo về việc tuyển sinh chương trình đào tạo từ xa năm 2022 (Đào tạo theo phương thức E-Learning)

Thông báo về việc tuyển sinh chương trình đào tạo từ xa năm 2022 (Đào tạo theo phương thức E-Learning)

Thông báo về việc tổng kết năm học, bình bầu các danh hiệu thi đua khen thưởng tại các đơn vị năm học 2021-2022 và...

Thông báo về việc tổng kết năm học, bình bầu các danh hiệu thi đua khen thưởng tại các đơn vị năm học 2021-2022 và Bộ biểu mẫu báo cáo thi đua

Thông báo về việc tổ chức các lớp học kỳ phụ năm học 2021 – 2022

Thông báo về việc tổ chức các lớp học kỳ phụ năm học 2021 – 2022

Thông báo về việc nhắc nhở và phê bình các sinh viên khóa 15 tuyển sinh năm 2021 chưa nộp bản chính Bằng tốt nghiệp,...

Thông báo về việc nhắc nhở và phê bình các sinh viên khóa 15 tuyển sinh năm 2021 chưa nộp bản chính Bằng tốt nghiệp, Học bạ THPT

Công văn về việc tăng cường các hoạt động phối hợp quản lý, giáo dục và đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên...

Công văn về việc tăng cường các hoạt động phối hợp quản lý, giáo dục và đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên trong dịp hè 2022

Thông báo về việc mời đại diện Ban cán sự, BCH chi Đoàn các lớp đại học hệ chính quy dự họp giao ban, triển khai...

Thông báo về việc mời đại diện Ban cán sự, BCH chi Đoàn các lớp đại học hệ chính quy dự họp giao ban, triển khai công tác tháng 06/2022

Thông báoV/v Tổ chức Vòng Chung kết cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên UNETI

Thông báoV/v Tổ chức Vòng Chung kết cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên UNETI