Thông báo

Quyết định về việc công nhận kết quả thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ tiếng Anh bậc 2/6 theo quy định của Trường đợt...

Công nhận kết quả Kỳ thi đợt 8 Kết quả điểm thi CĐR Tiếng anh đợt 8 Công nhận kết quả Kỳ thi đợt 9 Kết quả điểm thi CĐR Tiếng anh đợt 9

Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2020

Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2020

Thông báo về kế hoạch thi học phần học kỳ 2

Thông báo về kế hoạch thi học phần học kỳ 2

Thông báo và danh sách xử lý sinh viên vi phạm quy chế thi các học phần thi lại học kỳ I (2019 – 2020)

Thông báo và danh sách xử lý sinh viên vi phạm quy chế thi các học phần thi lại học kỳ I (2019 – 2020)

Thông báo Kế hoạch nghỉ hè, thi lại, đào tạo HK phụ năm học 2019 – 2020 và Kế hoạch đào tạo năm học 2020 –...

Thông báo số 313 Kế hoạch nghỉ hè, thi lại, đào tạo HK phụ năm học 2019 – 2020 và Kế hoạch đào tạo năm học 2020 – 2021

Thông báo về việc khảo sát nhu cầu lắp điều hòa tại các phòng học và học song ngành

Thông báo về việc khảo sát nhu cầu lắp điều hòa tại các phòng học và học song ngành

Quyết định về việc công nhận kết quả thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ tiếng Anh Bậc 2/6 theo quy định của trường

Điểm thi và Công nhận kết quả Kỳ thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ tiếng Anh sáng 09.05.2020 Danh sách công nhận kết quả thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ tiếng Anh Bậc 2/6 theo quy định của trường đợt 3 sáng 09.05.2020 (xem và tải) Điểm thi và Công nhận kết quả Kỳ thi […]

Thông báo về việc đánh giá các học phần trong học kỳ 2 cho các lớp tổ chức thi tại trường

Thông báo về việc đánh giá các học phần trong học kỳ 2 cho các lớp tổ chức thi tại trường

Thông báo kế hoạch xét tốt nghiệp, tiến độ học kỳ 1 của các lớp trong toàn trường

Thông báo kế hoạch xét Tốt nghiệp, Tiến độ học kỳ 1 của các lớp trong toàn trường

Thông báo về việc tuyển tình nguyện viên tham gia truyền thông tại các trường THPT năm 2020 (Đợt 1 từ ngày 15/06/2020...

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường về việc triển khai các hoạt động truyền thông tại các trường THPT nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020 của Nhà trường;

Thông báo triệu tập họp Cán bộ lớp, Cán bộ chi đoàn các lớp sinh viên

Căn cứ Quyết định số 745/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 20 tháng 10 năm 2018 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc ban hành Quy chế Công tác sinh viên của Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp đối với chương trình đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy;

Đề án tuyển sinh năm 2020

Đề án tuyển sinh năm 2020

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ ngành Công nghệ thực phẩm năm 2020

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ ngành Công nghệ thực phẩm năm 2020

Thông báo tuyển sinh đại học hệ VLVH năm 2020

Thông báo tuyển sinh đại học hệ VLVH năm 2020