Thông báo

Công văn số 1778/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển sinh năm 2020

Công văn số 1778/BGĐT-GDĐH về việc Hướng dẫn tuyển sinh năm 2020

Kế hoạch tổ chức giao lưu bóng đá chào mừng 130 năm ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu (19/5/1890-19/5/2020) và chào mừng...

Kế hoạch tổ chức giao lưu Bóng đá chào mừng 130 năm ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu (19/5/1890-19/5/2020) và chào mừng Đại hội Đảng bộ Nhà trường lần thứ 30, nhiệm kỳ 2020-2025

Thông báo triệu tập Đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công...

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/05/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh uỷ Nam Định, của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Nam Định.

Thể lệ gửi bài trên tạp chí Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp là diễn đàn trao đổi khoa học và công nghệ; công bố và giới thiệu các công trình nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới, các thành tựu khoa học, kỹ thuật mới liên quan tới các lĩnh vực mà Nhà trường đào tạo góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ

Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp là đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ tin...

Theo đó, Bộ GD-ĐT đã công bố danh sách 14 đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (Tiếng Anh); 134 cơ sở giáo dục đại học thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin. Cụ thể 14 đơn vị tổ […]

Bộ GD&ĐT: Các cơ sở giáo dục được công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục (Uneti thứ...

GD&TĐ – Cục Quản lý chất lượng – Bộ GD&ĐT thông báo danh sách các cơ sở giáo dục được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, cập nhật đến ngày 30/4/2020.

Thông báo triển khai một số nhiệm vụ đối với các lớp sinh viên khi trở lại trường học tập từ ngày 11/05/2020

Căn cứ Thông báo số 245/ĐHKTKTCN ngày 07 tháng 05 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp về việc triển khai kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020 kể từ ngày 11/05/2020;

Kế hoạch triển khai các hoạt động truyền thông phục vụ công tác tuyển sinh năm 2020, đợt 1 từ ngày 08/5/2020 –...

Kế hoạch triển khai các hoạt động truyền thông phục vụ công tác tuyển sinh năm 2020, đợt 1 từ ngày 08/5/2020 – 31/7/2020

Công văn số: 1583/BGDĐT-GDTC về việc thực hiện các biện pháp phòng chống COVID-19 trong trường học

Công văn số: 1583/BGDĐT-GDTC về việc thực hiện các biện pháp phòng chống COVID-19 trong trường học

Thông báo kế hoạch học tập HK.II năm học 2019 – 2020 từ ngày 11/05/2020

Thông báo kế hoạch học tập HK.II năm học 2019 – 2020 từ ngày 11/05/2020

Thông báo về việc triển khai các điều kiện đảm bảo an toàn cho sinh viên trở lại học tập

Căn cứ Công văn số 1398/BGDĐT-GDTC ngày 23/4/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn các điều kiện đảm bảo an toàn cho sinh viên đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học; Công văn số 1583/BGDĐT-GDTC ngày 07/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện các biện pháp phòng chống Covid-19 trong trường học;

Kế hoạch khảo sát sơ bộ và dự thảo kế hoạch khảo sát chính thức 03 Chương trình đào tạo

Đoàn chuyên gia ĐGN; Giám đốc Trung tâm KĐCLGD, các quan sát viên; Ban giám hiệu, Hội đồng tự đánh giá các CTĐT của Trường ĐH Kinh tế -Kỹ thuật Công nghiệp và đại điện lãnh đạo các đơn vị, bộ phận, các tổ chức đoàn thể của Nhà trường.

Thông báo gia hạn thời gian thu nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2020 của UNETI

Thông báo gia hạn thời gian thu nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2020 của UNETI