Thông báo

Thông báo về việc tiếp tục triển khai biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg , ngày 27/3/2020 của Thủ tướng chính phủ yêu cầu quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp yêu cầu các đơn vị và toàn thể cán bộ viên chức, người lao động, sinh viên, học viên Nhà trường thực hiện ngay những nội dung sau:

Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính Phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống...

Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính Phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19!

Bộ Y Tế ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV2 (COVID-19)!

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Thông báo về việc hướng dẫn cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên toàn trường khai báo sức khỏe tự...

Thực hiện Công văn số 969/BGDĐT-CNTT ngày 20 tháng 03 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phổ biến và hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện để phòng, chống dịch Covid-19.

Thông báo kế hoạch học tập từ ngày 23/03 đến ngày 06/04/2020

Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp thông báo kế hoạch học tập từ ngày 23/03 đến ngày 06/04/2020 cụ thể như sau:

Thông báo về việc tiếp tục triển khai biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Theo Thông báo 98/TB-VPCP về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 đã có chỉ đạo từ ngày 16/03/2020 thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng có tập trung đông người như tại siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng..

Thông tin danh sách giảng viên và mã ID Meeting lớp học trên Zoom

Thông tin danh sách giảng viên và mã ID Meeting lớp học trên Zoom

Thông báo về kế hoạch học tập từ ngày 16/03 đến 22/03/2020

Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp thông báo kế hoạch học tập từ ngày 16/03 đến ngày 22/03/2020 cụ thể như sau:

Thông báo về kế hoạch học tập từ ngày 09/03 đến 15/03/2020 (Thông báo này thay cho thông báo số 111/TB-ĐHKTKTCN ngày...

Căn cứ vào thông báo mới nhất trong sáng 07/03/2020 của Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học đến hết ngày 15/03/2020;

Thông báo tiếp theo thông báo số 111/TB-ĐHKTKTCN về việc triển khai kế hoạch đào tạo từ ngày 09/3/2020 đến ngày...

THÔNG BÁO (Về việc triển khai kế hoạch đào tạo từ ngày 09/3/2020 đến ngày 15/3/2020 theo thông báo số 111/TB-ĐHKTKTCN)   Kính gửi: Các Thầy Cô giáo và các em Sinh viên thân mến. Ngày 06/3/2020 Nhà trường đã có thông báo triển khai kế hoạch đào tạo số 111/TB-DHKTCTCN, trong đó cho một […]

Thông báo về kế hoạch học tập từ ngày 09/03 đến ngày 15/03/2020

Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp thông báo kế hoạch học tập từ ngày 09/03 đến
ngày 15/03/2020 cụ thể như sau:

Kế hoạch về việc tổ chức ngày hội việc làm UNETI năm 2020

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường về việc tăng cường các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cho sinh viên Nhà trường.
Căn cứ đề nghị của Phòng Công tác sinh viên về việc tổ chức Ngày hội việc làm năm 2020.

Thông báo về kế hoạch học tập từ ngày 02/03/2020 đến ngày 08/03/2020

Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp thông báo kế hoạch học tập từ ngày 02/03 đến ngày 08/03/2020 cụ thể như sau: