Thông báo

Thông tư số 07/2020/TT-BGDĐT ngày 20/3/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng...

Thông tư số 07/2020/TT-BGDĐT ngày 20/3/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 01/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Công văn số: 2265/BCT-TCCB ngày 30/3/2020 của Bộ Công Thương về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống...

Công văn sốb2265/BCT-TCCB ngày 30/3/2020 của Bộ Công Thương về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19

Thông báo về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong đợt cao điểm từ ngày 28/03/2020...

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Bộ Công thương, UBND Thành phố Hà Nội và UBND Tỉnh Nam Định về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19.

Thông báo về việc tiếp tục triển khai biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg , ngày 27/3/2020 của Thủ tướng chính phủ yêu cầu quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp yêu cầu các đơn vị và toàn thể cán bộ viên chức, người lao động, sinh viên, học viên Nhà trường thực hiện ngay những nội dung sau:

Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính Phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống...

Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính Phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19!

Bộ Y Tế ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV2 (COVID-19)!

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Thông báo về việc hướng dẫn cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên toàn trường khai báo sức khỏe tự...

Thực hiện Công văn số 969/BGDĐT-CNTT ngày 20 tháng 03 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phổ biến và hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện để phòng, chống dịch Covid-19.

Thông báo kế hoạch học tập từ ngày 23/03 đến ngày 06/04/2020

Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp thông báo kế hoạch học tập từ ngày 23/03 đến ngày 06/04/2020 cụ thể như sau:

Thông báo về việc tiếp tục triển khai biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Theo Thông báo 98/TB-VPCP về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 đã có chỉ đạo từ ngày 16/03/2020 thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng có tập trung đông người như tại siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng..

Thông tin danh sách giảng viên và mã ID Meeting lớp học trên Zoom

Thông tin danh sách giảng viên và mã ID Meeting lớp học trên Zoom

Thông báo về kế hoạch học tập từ ngày 16/03 đến 22/03/2020

Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp thông báo kế hoạch học tập từ ngày 16/03 đến ngày 22/03/2020 cụ thể như sau:

Thông báo về kế hoạch học tập từ ngày 09/03 đến 15/03/2020 (Thông báo này thay cho thông báo số 111/TB-ĐHKTKTCN ngày...

Căn cứ vào thông báo mới nhất trong sáng 07/03/2020 của Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học đến hết ngày 15/03/2020;