Thông báo

Thông báo về việc tổ chức thi Chuẩn đầu ra ngoại ngữ tiếng Anh bậc 2/6 theo quy định của trường đợt 11 năm 2020

Thông báo về việc tổ chức thi Chuẩn đầu ra ngoại ngữ tiếng Anh bậc 2/6 theo quy định của trường đợt 11 năm 2020

Quyết định thành lập BGK vòng Chung kết cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên UNETI năm học...

Quyết định thành lập BGK vòng Chung kết cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên UNETI năm học 2019-2020”

Thông báo Kết quả vòng 1 thi tuyển và xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020

Thông báo Kết quả vòng 1 thi tuyển và xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020

Thông báo về việc tổ chức Chung kết cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp UNETI năm học 2019-2020”

Thông báo về việc tổ chức Chung kết cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp UNETI năm học 2019-2020”

Thông báo Kế hoạch tổ chức Lễ trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cho 6 CTĐT và Bế giảng, trao bằng tốt...

Thông báo Kế hoạch tổ chức Lễ trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cho 6 CTĐT và Bế giảng, trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Đại học chính quy khóa 2016 – 2020

Quyết định điều động lực lượng dân quân tự vệ Trường tham gia huấn luyện năm 2020!

Quyết định điều động lực lượng dân quân tự vệ Trường tham gia huấn luyện năm 2020!

Quyết định thành lập BGK vòng Bán kết cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên UNETI”

Quyết định thành lập BGK vòng Bán kết cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên UNETI”

Thông báo về việc tổng kết và bình bầu các danh hiệu thi đua khen thưởng tại các đơn vị năm học 2019- 2020

Thông báo về việc tổng kết và bình bầu các danh hiệu thi đua khen thưởng tại các đơn vị năm học 2019- 2020

Danh sách thi tuyển viên chức năm 2020

Danh sách thi tuyển viên chức năm 2020

Quyết định về việc công nhận kết quả thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ tiếng Anh bậc 2/6 theo quy định của Trường đợt...

Công nhận kết quả Kỳ thi đợt 8 Kết quả điểm thi CĐR Tiếng anh đợt 8 Công nhận kết quả Kỳ thi đợt 9 Kết quả điểm thi CĐR Tiếng anh đợt 9

Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2020

Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2020

Thông báo về kế hoạch thi học phần học kỳ 2

Thông báo về kế hoạch thi học phần học kỳ 2

Thông báo và danh sách xử lý sinh viên vi phạm quy chế thi các học phần thi lại học kỳ I (2019 – 2020)

Thông báo và danh sách xử lý sinh viên vi phạm quy chế thi các học phần thi lại học kỳ I (2019 – 2020)

Thông báo Kế hoạch nghỉ hè, thi lại, đào tạo HK phụ năm học 2019 – 2020 và Kế hoạch đào tạo năm học 2020 –...

Thông báo số 313 Kế hoạch nghỉ hè, thi lại, đào tạo HK phụ năm học 2019 – 2020 và Kế hoạch đào tạo năm học 2020 – 2021