Thông báo

Thông báo về việc khảo sát nhu cầu lắp điều hòa tại các phòng học và học song ngành

Thông báo về việc khảo sát nhu cầu lắp điều hòa tại các phòng học và học song ngành

Quyết định về việc công nhận kết quả thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ tiếng Anh Bậc 2/6 theo quy định của trường

Điểm thi và Công nhận kết quả Kỳ thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ tiếng Anh sáng 09.05.2020 Danh sách công nhận kết quả thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ tiếng Anh Bậc 2/6 theo quy định của trường đợt 3 sáng 09.05.2020 (xem và tải) Điểm thi và Công nhận kết quả Kỳ thi […]

Thông báo về việc đánh giá các học phần trong học kỳ 2 cho các lớp tổ chức thi tại trường

Thông báo về việc đánh giá các học phần trong học kỳ 2 cho các lớp tổ chức thi tại trường

Thông báo kế hoạch xét tốt nghiệp, tiến độ học kỳ 1 của các lớp trong toàn trường

Thông báo kế hoạch xét Tốt nghiệp, Tiến độ học kỳ 1 của các lớp trong toàn trường

Thông báo về việc thu hồ sơ đăng ký xét tuyển kết quả học bạ THPT đối với đại học hệ chính quy năm 2020

Căn cứ Đề án tuyển sinh năm 2020, Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp thông báo thu hồ sơ đăng ký xét tuyển kết quả học bạ THPT đối với đại học hệ chính quy với các nội dung như sau:

Thông báo về việc tuyển tình nguyện viên tham gia truyền thông tại các trường THPT năm 2020 (Đợt 1 từ ngày 15/06/2020...

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường về việc triển khai các hoạt động truyền thông tại các trường THPT nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020 của Nhà trường;

Thông báo triệu tập họp Cán bộ lớp, Cán bộ chi đoàn các lớp sinh viên

Căn cứ Quyết định số 745/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 20 tháng 10 năm 2018 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc ban hành Quy chế Công tác sinh viên của Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp đối với chương trình đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy;

Đề án tuyển sinh năm 2020

Đề án tuyển sinh năm 2020

Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020

Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ ngành Công nghệ thực phẩm năm 2020

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ ngành Công nghệ thực phẩm năm 2020

Thông báo tuyển sinh đại học hệ VLVH năm 2020

Thông báo tuyển sinh đại học hệ VLVH năm 2020

Công văn số 1778/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển sinh năm 2020

Công văn số 1778/BGĐT-GDĐH về việc Hướng dẫn tuyển sinh năm 2020

Kế hoạch tổ chức giao lưu bóng đá chào mừng 130 năm ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu (19/5/1890-19/5/2020) và chào mừng...

Kế hoạch tổ chức giao lưu Bóng đá chào mừng 130 năm ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu (19/5/1890-19/5/2020) và chào mừng Đại hội Đảng bộ Nhà trường lần thứ 30, nhiệm kỳ 2020-2025

Thông báo triệu tập Đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công...

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/05/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh uỷ Nam Định, của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Nam Định.