Thông báo

Thông báo về việc triển khai kế hoạch học tập học kỳ II năm học 2020 – 2021 từ 16/3/2021 kế hoạch thi đánh giá...

Thông báo về việc triển khai kế hoạch học tập học kỳ II năm học 2020 – 2021 từ 16/3/2021 kế hoạch thi đánh giá trình độ đầu vào tiếng Anh cho sinh viên đại học khóa 14 chưa dự thi và kế hoạch thi lần 2 (thi lại) học kỳ I năm học 2020 – 2021 đối với sinh viên các khóa

Thông báo về việc xét cấp học bổng hỗ trợ học tập đối với sinh viên có hoàn cảnh khó khăn học kỳ II năm học...

Đơn đề nghị xét cấp học bổng hỗ trợ học tập học kỳ II năm học 2020 – 2021

Thông báo về việc triển khai kế hoạch học tập học kỳ II năm học 2020 – 2021 trong thời gian từ 08/3 – 15/3, kế...

Thông báo về việc triển khai kế hoạch học tập học kỳ II năm học 2020 – 2021 trong thời gian từ 08/3 – 15/3, kế hoạch thi đánh giá trình độ đầu vào tiếng Anh cho sinh viên đại học khóa 14 chưa dự thi và kế hoạch thi lần 2 (thi lại) học kỳ I năm học 2020 – 2021 đối với sinh viên các khóa

Thông báo về việc triệu tập Ban cán sự lớp họp triển khai công tác tháng 3/2021

Thông báo về việc triệu tập Ban cán sự lớp họp triển khai công tác tháng 3/2021

Thông báo kế hoạch tổ chức cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021

Thông báo kế hoạch tổ chức cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020

Thông báo số 73 về việc tổ chức các lớp học lại, cải thiện và các lớp tiếng Anh tăng cường.

Thông báo số 73 về việc tổ chức các lớp học lại, cải thiện và các lớp tiếng Anh tăng cường.

Thông báo về việc Trung tâm Thư viện phục vụ sinh viên trong mùa dịch Covid – 19

Thông báo về việc Trung tâm Thư viện phục vụ sinh viên trong mùa dịch Covid – 19

Thông báo về việc triển khai kế hoạch học tập HK II năm học 2020 – 2021 tuần từ 22/02 – 07/3/2021

Thông báo về việc triển khai kế hoạch học tập HK II năm học 2020 – 2021 tuần từ 22/02 – 07/3/2021

Thông báo về việc đảm bảo An ninh trật tự trong đợt nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

Thông báo về việc đảm bảo An ninh trật tự trong đợt nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

Một số thông tin cơ bản dự kiến về tuyển sinh của Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp năm 2021

Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp là trường đại học công lập thuộc Bộ Công Thương với 2 cơ sở và 4 địa điểm đào tạo: – Cơ sở Hà Nội: + Số 454 – 456 Phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; + Số 218 […]

Thông báo về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Thông báo về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Thông báo về việc dừng kế hoạch thi, học tập và công nhận kết quả đánh giá học phần học kỳ 1 năm học 2020-2021

Thông báo về việc dừng kế hoạch thi, học tập và công nhận kết quả đánh giá học phần học kỳ 1 năm học 2020-2021

Thông báo kế hoạch nghỉ tết Nguyên đán năm Tân Sửu (2021)

Thông báo kế hoạch nghỉ tết Nguyên đán năm Tân Sửu (2021)