Thông báo

Thông báo kế hoạch kiểm tra thực hiện công tác chuyên môn của giảng viên, học kỳ 2 năm học 2020-2021

Thông báo kế hoạch kiểm tra thực hiện công tác chuyên môn của giảng viên, học kỳ 2 năm học 2020-2021

Thông báo triệu tập Hội nghị Tổng kết công tác đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Thông báo triệu tập Hội nghị Tổng kết công tác đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Thông báo về việc nghiêm chỉnh thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Thông báo về việc nghiêm chỉnh thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong ngành Giáo dục giai đoạn 2021-2025 của...

Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong ngành Giáo dục giai đoạn 2021-2025

Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2021 của Bộ Giáo dục và...

Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2021

Quyết định về việc triệu tập Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức năm 2020

Quyết định về việc triệu tập Hội nghị đại biểu, cán bộ viên chức năm 2020

Công an tỉnh Nam Định hướng dẫn một số nội dung cơ bản của Nghị định số 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng...

Công an tỉnh Nam Định hướng dẫn một số nội dung cơ bản của Nghị định số 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2020, phát động phong trào thi đua và...

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2020,
phát động phong trào thi đua và ký giao ước thi đua năm 2021
Khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng tỉnh Nam Định

Thông báo triệu tập học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX; Nghị quyết Đại hội Đảng...

Thông báo triệu tập học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ I (nhiệm kỳ 2020 – 2025)

Thông báo về việc triệu tập Ban cán sự lớp họp triển khai các nội dung Công tác sinh viên

Thông báo về việc triệu tập Ban cán sự lớp họp triển khai các nội dung Công tác sinh viên

Thông báo kế hoạch tốt nghiệp các lớp Đại học, Cao đẳng trong tháng 4 năm 2021

Thông báo kế hoạch tốt nghiệp các lớp Đại học, Cao đẳng trong tháng 4 năm 2021

Thông báo Quyết định điều động sinh viên HN học tập tại NĐ học kỳ 2 năm học 2020 – 2021

Thông báo Quyết định điều động sinh viên HN học tập tại NĐ học kỳ 2 năm học 2020 – 2021

Danh sách sinh viên đại học hệ chính quy khóa 14 có kết quả cao trong kỳ thi THPT năm 2020 được xét cấp học bổng học...

Danh sách sinh viên đại học hệ chính quy khóa 14 có kết quả cao trong kỳ thi THPT năm 2020 được xét cấp học bổng học kỳ 1 năm học 2020 – 2021

Danh sách sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được cấp học bổng hỗ trợ học tập học kỳ I, Năm học 2020 – 2021

Danh sách sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được cấp học bổng hỗ trợ học tập học kỳ I, Năm học 2020 – 2021

Thông báo kế hoạch trao đổi với sinh viên các lớp chất lượng ĐHCQ khóa 14

Thông báo kế hoạch trao đổi với sinh viên các lớp chất lượng ĐHCQ khóa 14