Khoa KHCB đã tổ chức hội thảo về “Một số ứng dụng Toán học cho khối ngành kỹ thuật”

Lượt xem: 208

Toán học luôn đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển tư duy và phương pháp luận khoa học. Toán học trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ sở làm nền tảng cho việc học và nghiên cứu các môn học chuyên ngành được tốt hơn, đặc biệt là đối với sinh viên các khối ngành kỹ thuật và công nghệ.

Để có sự kết nối chặt chẽ giữa kiến thức Toán học và các học phần chuyên ngành, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng giảng dạy cũng như khả năng nghiên cứu khoa học theo hướng ứng dụng của các giảng viên Bộ môn Toán, ngày 02/04/2021 tại phòng hội thảo HA8 Lĩnh Nam, Khoa KHCB đã tổ chức hội thảo về “Một số ứng dụng Toán học cho khối ngành kỹ thuật.

Chủ trì hội thảo có TS. Trần Thị Hoàng Yến, Trưởng Khoa KHCB cùng toàn thể các giảng viên của Khoa Khoa học cơ bản và đại diện phòng Khoa học – Công nghệ.

Mở đầu hội thảo là báo cáo của TS. Chu Bình Minh về “Ứng dụng ma trận trong động lực cánh tay Robos”. Tác giả đã sử dụng phối hợp các kiến thức cơ bản về hình học và đại số tuyến tính để giải bài toán động học ngược của cánh tay robos; Sau đó là báo cáo của ThS. Trần Chí Lê về “Mức ý nghĩa trong các phương pháp kiểm định thống kê”. Báo cáo chỉ ra rằng việc hiểu rõ mức ý nghĩa trong các bài toán kiểm định rất quan trọng giúp cho những người nghiên cứu  hiểu được trình tự đặt ra trước khi nghiên cứu; Tiếp đến là báo cáo của ThS. Hà Anh Dũng về “Xây dựng công thức tính mức thuế thu nhập và mức lãi suất ngân hàng bằng hàm liên tục”. Trong báo cáo này tác giả đề xuất cách tính mức thuế thu nhập và mức lãi suất ngân hàng bằng hàm liên tục; Báo cáo của TS. Phạm Văn Bằng về “Một số ứng dụng của Toán cao cấp cho sinh viên khối ngành kỹ thuật”. Báo cáo trình bày việc áp dụng kết hợp Đại số tuyến tính và toán giải tích như: ma trận, các phép toán trên ma trận, hệ phương trình, giá trị riêng và véc tơ riêng của ma trận, phương trình vi phân; Báo cáo của ThS. Hà Thị Thanh về “Đại số tuyến tính được sử dụng trong các môn học chuyên ngành như thế nào”. Báo cáo đề cập đến các kiến thức cơ bản của đại số tuyến tính được sử dụng hầu hết trong các khối ngành kinh tế và kỹ thuật; Kết thúc hội thảo là báo cáo của TS. Lê Xuân Huy về “Một số ứng dụng của Phép biến đổi tích phân Laplace”. Báo cáo này trình bày về phép biến đổi tích phân Laplce và một số tính chất cơ bản. Qua đó ứng dụng vào việc giải một số dạng phương trình vi phân, phương trình vi-tích phân và phương trình đạo hàm riêng liên quan đến các lĩnh vực lý thuyết mạch điện, điện tử, động lực học.

Hội thảo đã được nghe các báo cáo tâm huyết của các giảng viên Bộ môn Toán, Khoa KHCB cùng những chia sẻ thú vị của các vị đại biểu khách mời, đặc biệt là các ý kiến đóng góp quý báu của lãnh đạo các khoa chuyên môn. Qua đó giúp giảng viên và sinh viên các khối ngành kỹ thuật hiểu được ý nghĩa và sự cần thiết của các học phần về Toán đối với các chuyên ngành của mình. Đây cũng là dịp để các giảng viên Khoa KHCB được giao lưu, học hỏi và từng bước điều chỉnh và hoàn thiện nội dung giảng dạy các học phần về Toán theo hướng ứng dụng, sát thực với chương trình đào tạo của các khối ngành kỹ thuật và công nghệ nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới của Nhà trường cũng như xu hướng phát triển của xã hội.

TS. Trần Thị Hoàng Yến – Trưởng Khoa KHCB phát biểu khai mạc hội thảo

Sau đây là một số hình ảnh của buổi hội thảo:

TS. Chu Bình Minh trình bày tham luận

ThS. Trần Chí Lê trình bày tham luận

Các đại biểu cùng giảng viên của Khoa thảo luận và đóng góp ý kiến cho các tham luận

Các đại biểu tham dự và giảng viên Khoa chụp ảnh lưu niệm khi kết thúc hội thảo

Khoa KHCB

Tin tức liên quan