Hành chính một cửa

Phòng Công tác sinh viên

Địa chỉ

Cơ sở Hà Nội:

– Cơ sở Minh Khai: Phòng 106 nhà H.A3 – Khu giảng đường, Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp - Ngõ 454, Phố Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội;

– Cơ sở Lĩnh Nam: Phòng 103 nhà H.A8 – Khu giảng đường, Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp - Ngõ 218, Phố Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội.

Cơ sở Nam Định: Tầng 1 nhà N.A2 – Khu nhà văn phòng, Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp - Số 353 Trần Hưng Đạo, Thành phố Nam Định, Nam Định.

Điện thoại

0243.633 9857 (Cơ sở Minh Khai);

0243.224 7103(Cơ sở Lĩnh Nam)

0228.3841609 (cơ sở Nam Định)

Fanpage:

https://www.facebook.com/CTSV.UNETI

Email

sv.phongctsv@uneti.edu.vn

Hành chính một cửa

Địa chỉ

Cơ sở Hà Nội:

– Cơ sở Minh Khai: Phòng 104 nhà H.A3 – Khu giảng đường, Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp - Ngõ 454, Phố Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội;

– Cơ sở Lĩnh Nam: Phòng 101 nhà H.A8 – Khu giảng đường, Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp - Ngõ 218, Phố Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội.

Cơ sở Nam Định: Tầng 1 nhà N.A2 – Khu nhà văn phòng, Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp - Số 353 Trần Hưng Đạo, Thành phố Nam Định, Nam Định.

Điện thoại

0243.862 8935 (Cơ sở Minh Khai);

0243.233 6137(Cơ sở Lĩnh Nam)

02283.841 609 (cơ sở Nam Định)

Email

sv.phongctsv@uneti.edu.vn

Cơ sở 1 Hà Nội

Cơ sở 2 Hà Nội

Cơ sở 1 Nam Định

Cơ sở 2 Nam Định