Công tác sinh viên

Thông báo triển khai thực hiện làm thu hoạch nội dung học tập “Tuần sinh hoạt Công dân – Sinh viên” đầu khóa học...

Thông báo triển khai thực hiện làm thu hoạch nội dung học tập “Tuần sinh hoạt Công dân – Sinh viên” đầu khóa học đối với Sinh viên đại học hệ chính quy Khóa 16

Danh sách sinh viên đạt học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2021-2022

Danh sách sinh viên đạt học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2021-2022

Thông báo thu hồ sơ đề nghị xét miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với Sinh viên thuộc đối tượng...

Thông báo thu hồ sơ đề nghị xét miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với Sinh viên thuộc đối tượng chính sách năm học 2022 – 2023

Tổ chức họp giao ban công tác tháng 10 năm 2022 với đại diện Ban cán sự, Ban chấp hành chi đoàn các lớp sinh viên trong...

Tổ chức họp giao ban công tác tháng 10 năm 2022 với đại diện Ban cán sự, Ban chấp hành chi đoàn các lớp sinh viên trong toàn Trường

Thông báo về việc hướng dẫn thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy khóa 16 nhập học năm 2022

Thông báo về việc hướng dẫn thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy khóa 16 nhập học năm 2022

Thông báo về việc xét giới thiệu Đoàn viên, Sinh viên ưu tú đi học lớp đối tượng phát triển Đảng năm 2022

Thông báo về việc xét giới thiệu Đoàn viên, Sinh viên ưu tú đi học lớp đối tượng phát triển Đảng năm 2022

02 gương mặt sinh viên tiêu biểu, quần chúng ưu tú được Chi bộ, Phòng Chính trị và Công tác sinh viên và BCH Đoàn Thanh...

Để ghi nhận những thành tích đóng góp của các sinh viên tiêu biểu, quần chúng ưu tú cho phong trào hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên của Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp. Được sự đồng ý của Ban chấp hành Đảng ủy, Chi bộ, Phòng Chính […]

Thông báo về việc lựa chọn Sinh viên khóa 13, 14 và 15 tiêu biểu, xuất sắc để Nhà trường biểu dương, khen thưởng ...

Thông báo về việc lựa chọn Sinh viên khóa 13, 14 và 15 tiêu biểu, xuất sắc để Nhà trường biểu dương, khen thưởng trong Lễ khai giảng năm học mới 2022 – 2023

Thông báo về việc triển khai khám sức khỏe cho Sinh viên năm 2022

Thông báo về việc triển khai khám sức khỏe cho Sinh viên năm 2022

Tổ chức họp giao ban công tác tháng 09 năm 2022 với đại diện Ban cán sự, Ban chấp hành chi đoàn các lớp sinh viên trong...

Tổ chức họp giao ban công tác tháng 09 năm 2022 với đại diện Ban cán sự, Ban chấp hành chi đoàn các lớp sinh viên trong toàn Trường

Thông báo về việc triển khai phát động cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ...

Thông báo về việc triển khai phát động cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

Danh sách Sinh viên đăng ký tham gia Tiểu ban tuyên truyền, Tiểu ban thực hiện “Văn hóa học đường Sinh viên...

Danh sách Sinh viên đăng ký tham gia Tiểu ban tuyên truyền, TIểu ban thực hiện “Văn hóa học đường Sinh viên Uneti” năm học 2022 – 2023!

Danh sách Tiểu ban thực hiện và Tiểu ban tuyên truyền “Văn hóa học đường Sinh viên Uneti” năm học 2022 –...

Danh sách Tiểu ban thực hiện và Tiểu ban tuyên truyền “Văn hóa học đường Sinh viên Uneti” năm học 2022 – 2023!

Thông báo về việc hướng dẫn Sinh viên làm thu hoạch nội dung học tập “Tuần sinh hoạt Công dân – Sinh viên”...

Thông báo về việc hướng dẫn Sinh viên làm thu hoạch nội dung học tập “Tuần sinh hoạt Công dân – Sinh viên” đầu năm học 2022 – 2023