Cơ sở vật chất

Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp có 4 địa điểm đào tạo, trong đó cơ sở Nam Định có 2 địa điểm tại 353 Trần Hưng Đạo, TP Nam Định và phường Mỹ Xá, TP Nam Định. Tại cơ sở Hà Nội có 2 địa điểm tại 454 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng và 218 Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Cơ sở 454 Minh Khai – Quận Hai Bà Trưng – TP Hà Nội

Cơ sở 218 Lĩnh Nam – Quận Hoàng Mai – TP Hà Nội

Cơ sở 353 Trần Hưng Đạo – TP Nam Định – Nam Định

Khu xưởng thực hành và Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh tại cơ sở Mỹ Xá – TP Nam Định – Nam Định

Sinh viên khoa Cơ khi thực hành tại xưởng

Sinh viên khoa Điện thực hành tại xưởng

Sinh viên ngành Công nghệ thực phẩm thực hành thí nghiệm

Sinh viên ngành Công nghệ dệt, may thực tập trên các thiết bị may chuyên dụng và hiện đại 

Giờ thực hành của sinh viên khoa Điện

Sinh viên được học tập, thực hành trong môi trường, trang thiết bị hiện đại

Sinh viên Uneti học tập học kỳ Quốc phòng An ninh tại cơ sở Mỹ Xá – TP Nam Định

Một góc căn tin tại cơ sở 454 Minh Khai – Hà Nội

Một góc thư viện tại cơ sở 454 Minh Khai – Hà Nội