Tạp chí KHCN

Hội đồng biên tập Tạp chí Khoa học & Công nghệ

Ban Biên tập Tạp chí Khoa học & Công nghệ

Thể lệ gửi bài trên tạp chí Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp là diễn đàn trao đổi khoa học và công nghệ; công bố và giới thiệu các công trình nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới, các thành tựu khoa học, kỹ thuật mới liên quan tới các lĩnh vực mà Nhà trường đào tạo góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ

Tạp chí NCKH số 32

Tạp chí NCKH số 32

  • 1
  • 2