Quy định, Chương trình

Đề án đăng ký mở ngành Marketing

Đề án đăng ký mở ngành Marketing (xem và tải tại đây)

Đề án mở ngành logicstics và quản lý chuỗi cung ứng

Đề án mở ngành logicstics và quản lý chuỗi cung ứng

Hồ sơ chương trình đào tạo từ xa ngành Kinh doanh thương mại

Hồ sơ chương trình đào tạo từ xa ngành Kinh doanh thương mại

Hồ sơ chương trình đào tạo từ xa ngành Tài chính ngân hàng

Hồ sơ chương trình đào tạo từ xa ngành Tài chính ngân hàng

Hồ sơ chương trình đào tạo từ xa ngành Quản trị kinh doanh

Hồ sơ chương trình đào tạo từ xa ngành Quản trị kinh doanh

Hồ sơ chương trình đào tạo từ xa ngành Ngôn ngữ Anh

Hồ sơ chương trình đào tạo từ xa ngành Ngôn ngữ Anh

Đề án mở ngành Khoa học dữ liệu trình độ đại học

Đề án mở ngành Khoa học dữ liệu trình độ đại học

Đề án mở ngành Bảo hiểm trình độ đại học

Đề án mở ngành Bảo hiểm trình độ đại học

Dự thảo đề án mở ngành đào tạo trình độ đại học ngành Bảo hiểm

Dự thảo đề án mở ngành đào tạo trình độ đại học ngành Bảo hiểm

Dự thảo đề án mở ngành đào tạo trình độ đại học ngành Khoa học dữ liệu

Đề án mở ngành đào tạo trình độ đại học ngành Khoa học dữ liệu

Quyết định Ban hành “Quy định tạm thời về ngoại ngữ – tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ từ khóa 14 tại...

Quyết định Ban hành “Quy định tạm thời về ngoại ngữ – tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ từ khóa 14 tại trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp”

Đề án liên kết đào tạo cử nhân ngành kinh doanh thương mại giữa Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công...

Đề án liên kết đào tạo cử nhân ngành kinh doanh thương mại giữa Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp, Việt Nam và Đại học Minh Truyền, Đài Loan

Quyết định số 495/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 10/10/2021 về việc ban hành Quy chế quản lý văn bằng chứng chỉ của Trường Đại...

Quyết định số 495/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 10/10/2021 về việc ban hành Quy chế quản lý văn bằng chứng chỉ của Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp