Quy định, Chương trình

Đề án mở ngành thạc sĩ Kinh doanh thương mại

Đề án mở ngành thạc sĩ Kinh doanh thương mại

Đề án mở ngành thạc sĩ Tài chính ngân hàng

Đề án mở ngành thạc sĩ Tài chính ngân hàng

Đề án mở ngành Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Đề án mở ngành Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Thông tư 28/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học

Thông tư 28/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học

Đề án mở ngành Thạc sỹ Kỹ thuật cơ khí

Đề án mở ngành Thạc sỹ Kỹ thuật cơ khí

Đề án mở ngành Quản trị khách sạn

Đề án mở ngành Quản trị khách sạn

Đề án mở ngành Kiểm toán

Đề án mở ngành Kiểm toán

Mẫu phôi văn bằng, chứng chỉ (Áp dụng cho các khóa tuyển sinh từ năm 2019)

Mẫu phôi văn bằng, chứng chỉ (Áp dụng cho các khóa tuyển sinh từ năm 2019)

Đề án đăng ký mở ngành Marketing

Đề án đăng ký mở ngành Marketing (xem và tải tại đây)

Đề án mở ngành logicstics và quản lý chuỗi cung ứng

Đề án mở ngành logicstics và quản lý chuỗi cung ứng

Hồ sơ chương trình đào tạo từ xa ngành Kinh doanh thương mại

Hồ sơ chương trình đào tạo từ xa ngành Kinh doanh thương mại

Hồ sơ chương trình đào tạo từ xa ngành Tài chính ngân hàng

Hồ sơ chương trình đào tạo từ xa ngành Tài chính ngân hàng

Hồ sơ chương trình đào tạo từ xa ngành Quản trị kinh doanh

Hồ sơ chương trình đào tạo từ xa ngành Quản trị kinh doanh