Hội đồng Trường

PGS.TS Phạm Thị Thu Hoài – Chủ tịch Hội đồng trường, nhiệm kỳ 2020-2025

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ – KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
NHIỆM KỲ 2020-2025

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

1

PGS.TS Phạm Thị Thu Hoài

Chủ tịch HĐT, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội khuyến học

2

Ông Trần Việt Hòa

Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công thương

3

TS. Trần Hoàng Long

Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp

4

NGƯT. TS. Trần Đức Cân

Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp

5

ThS. Vũ Thị Thu Huyền

Đảng ủy viên, Trưởng phòng TCCB, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Nam Định, Thư ký HĐT

6

Sinh viên Tạ Quang Huy

Ủy viên BCH Đoàn thanh niên trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp

7

PGS. TS. Hồ Tuấn Anh

Phó trưởng khoa Công nghệ thực phẩm trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp

8

TS. Lưu Khánh Cường

Đảng ủy viên, Trưởng khoa Quản trị và Marketing kiêm Giám đốc trung tâm Hợp tác quốc tế trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp

9

PGS. TS. Võ Thu Hà

Trưởng khoa Điện trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp

10

TS. Phùng Thị Lan Hương

Trưởng khoa Tài chính – Ngân hàng và Bảo hiểm trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp

11

PGS. TS. Nguyễn Hữu Quang

UVTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng kiêm phụ trách phòng Khoa học – Công nghệ trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp

12

ThS. Đoàn Văn Đại

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Trưởng phòng Thanh tra Pháp chế kiêm Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp

13

ThS. Trần Thị Kim Liên

Đảng ủy viên, Trưởng phòng Tài chính Kế toán trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp

14

ThS. Lê Mạnh Thắng

Đảng ủy viên, Trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp

15

Ông Trần Anh Đức

Tổng Giám đốc Tổng Công ty Sông Đà, Thành viên HĐQT Tổng Công ty Sông Đà (Công ty cổ phần SJG)

16

Ông Hồ Lê Nghĩa

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

17

TS. Phạm Hồng Quất

Cục trưởng cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp, Bộ Khoa học Công nghệ

18

PGS. TS. Nguyễn Đình Thọ

Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

19

Ông Trần Quốc Việt

Tổng giám đốc công ty CP tập đoàn Ecopark, Viện trưởng viện VNC và ứng dụng QTDN Phó chủ tịch hiệp hội Marketting Việt Nam

Các thành viên Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2020-2025