Phòng Chính trị và Công tác sinh viên

Lượt xem: 15847

I. Quá trình hình thành phát triển:

1.1. Quá trình hình thành và phát triển: Phòng Chính trị và Công tác sinh viên được thành lập theo Quyết định số 90/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 03 tháng 3 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp trên cơ sở tách ra từ Phòng Tổ chức cán bộ – HSSV.Là đơn vị đầu mối được Nhà trường giao nhiệm vụ nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của sinh viên để ổn định tư tưởng chính trị, định hướng học tập, tư vấn và giới thiệu việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp.

TS Trần Hoàng Long, Hiệu trưởng Nhà trường chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể đơn vị

Cùng với sự phát triển của Nhà trường trong 65 năm qua, trải qua quá trình hình thành và phát triển trong từng giai đoạn. Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên đã được Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường quan tâm chỉ đạo, củng cố về số lượng cũng như năng lực hoạt động để từ đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Nhà trường giao trong công tác quản lý, giáo dục sinh viên, công tác học bổng học phí, chế độ chính sách, khen thưởng kỷ luật và các hoạt động phục vụ sinh viên khác. Hiện nay, Phòng Chính trị và Công tác sinh viên là một trong những đơn vị có quy mô, số lượng cán bộ đông đảo với 17 người; Có 01 đồng chí  Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy khóa XXX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; thành viên Hội đồng Trường; 01 đồng chí là ủy viên Ban chấp hành Hội sinh viên. Chi bộ Phòng Chính trị và Công tác sinh viên hiện có 25 Đảng viên, trong đó Đảng viên là cán bộ có 07 đồng chí; Đảng viên là sinh viên có 18 đồng chí.

NGƯT.TS Trần Đức Cân, Bí thư Đảng ủy và TS Phạm Thị Thu Hoài, Chủ tịch Hội đồng trường chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể đơn vị

Với lưu lượng trên 15.000 sinh viên đang theo học hiện nay đã phản ánh được xu hướng phát triển, phát triển bền vững của Nhà trường, qua đó đã phần nào minh chứng cho sự cố gắng phấn đấu vươn lên để thực hiện chức năng cũng như hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

1.2. Thành tích đã đạt được: Với truyền thống và quá trình phát triển, tập thể Phòng Chính trị và Công tác sinh viên luôn đạt danh hiệu: Chi bộ trong sạch, vững mạnh; Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% cá nhân trong đơn vị đạt danh hiệu lao động tiên tiến; nhiều cá nhân đạt danh hiệu lao động xuất sắc; được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Trường, được tặng Bằng khen, danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Công Thương của Bộ trưởng Bộ Công Thương; Bằng khen của UBND Tỉnh Nam Định…

ThS Nguyễn Như Vĩnh, Phó trưởng Phòng CTSV nhận danh hiệu Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

2. Cơ cấu tổ chức:

2.1. Lãnh đạo chi bộ, đơn vị:

– ThS Lê Mạnh Thắng -Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng;

– ThS Nguyễn Như Vĩnh – Phó Bí thư Chi bộ, Phó trưởng Phòng;

– ThS Lê Việt Xô – Chi ủy viên.

2.2. Danh sách cán bộ, chuyên viên Phòng Chính trị và Công tác sinh viên:

TT

Họ và tên

Chức vụ

I

Lãnh đạo đơn vị

 

1

ThS Lê Mạnh Thắng

Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng

2

ThS Nguyễn Như Vĩnh

Phó Bí thư chi bộ, Phó Trưởng phòng

II

Cán bộ tại cơ sở Nam Định

3

ThS Lê Việt Xô

Chi ủy viên

4

ThS Trần Thị Nhuần

Đảng viên, Tổ trưởng Công đoàn cơ sở Nam Định

5

ThS Bùi Thanh Tuân

Đảng viên, Chuyên viên

6

CN Dương Thị Phương

Chuyên viên

7

CN Tiết Quang Thắng

Chuyên viên

III

Cán bộ tại cơ sở Minh Khai

8

ThS Trần Lê Phong

Tổ trưởng Công đoàn cơ sở Hà Nội

9

ThS Thái Minh Quang

Chuyên viên

10

CN Chu Thị Mận

Chuyên viên

11

CN Lê Thị Tuyết Nhung

Chuyên viên

IV

Cán bộ tại cơ sở Lĩnh Nam

12

CN Đào Thu Huyền

Chuyên viên

13

CN Nguyễn Anh Tuấn

Chuyên viên

14

CN Nguyễn Đức Trung

Chuyên viên

TS Nguyễn Ngọc Khương, Phó Hiệu trưởng Nhà trường chụp ảnh lưu niệm tại phòng làm việc của đơn vị tại cơ sở Nam Định

III. Chức năng, nhiệm vụ:

3.1. Chức năng: Phòng Chính trị và Công tác sinh viên là đơn vị trực thuộc Trường có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện công tác về sinh viên bao gồm: Công tác quản lý, giáo dục chính trị, tư tưởng; Tư vấn giới thiệu việc làm cho sinh viên; công tác thi đua khen thưởng; công tác phong trào sinh viên và thực hiện giải quyết quyền lợi, chế độ chính sách, thủ tục hành chính đối với sinh viên và học viên sau đại học.

ThS Lê Mạnh Thắng, Trưởng phòng CTSV chụp ảnh lưu niệm với cán bộ và sinh viên tại văn phòng làm việc cơ sở Hà Nội

3.2. Nhiệm vụ:

3.2.1. Tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng nhà trường xây dựng quy trình tiếp nhận sinh viên và học viên sau đại học trúng tuyển nhập học; đề xuất biện pháp xử lý các trường hợp không đủ điều kiện thủ tục hồ sơ nhập học theo quy định; phối hợp phòng đào tạo sắp xếp bố trí lớp sinh viên theo ngành nghề đã tuyển chọn, hướng dẫn lựa chọn đội ngũ cán sự lớp; phối hợp Trung tâm tuyển sinh cập nhập dữ liệu người học trúng tuyển nhập học trên phần mềm quản lý;

3.2.2. Tiến hành làm thẻ cho người học; phối hợp với bộ phận y tế của nhà trường tổ chức khám sức khoẻ cho sinh viên đầu khóa học, đầu năm học, đề xuất phương án xử lý những trường hợp không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ để học tập; phối hợp các đơn vị liên quan triển khai công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho sinh viên, giải quyết các trường hợp bị ốm đau, tai nạn, rủi ro; phối hợp cơ quan quân sự địa phương triển khai thực hiện di chuyển đăng ký NVQS và các nội dung liên quan khác theo quy định hiện hành;

3.2.3. Là đơn vị đầu mối phối hợp các đơn vị tham mưu giúp việc Hiệu trưởng tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên” đầu khóa học, đầu năm học và cuối khóa học theo quy định của Bộ GD&ĐT; thực hiện công tác quản lý hồ sơ sinh viên, hồ sơ học viên sau đại học trong thời gian học tập;

3.2.4. Tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên thông qua hình thức học tập, chấp hành chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế của Bộ GD&ĐT; tổ chức các phong trào thi đua trong sinh viên; có biện pháp nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng, nguyện vọng của sinh viên để đề xuất với Đảng uỷ, Ban Giám hiệu nhà trường có biện pháp quản lý, giáo dục phù hợp, kịp thời; được phép điều động sinh viên tham gia lao động hoặc thực hiện các công việc phục vụ cho công tác của nhà trường;

3.2.5. Phối hợp với đoàn thanh niên, hội sinh viên, các phòng chức năng tư vấn cho Hiệu trưởng tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, các buổi sinh hoạt ngoại khóa mang tính chất giáo dục, rèn luyện đối với sinh viên; phối hợp với các tổ chức đoàn thể, các đơn vị có liên quan theo dõi và triển khai công tác phát triển Đảng trong sinh viên;

3.2.6. Phối hợp với phòng đào tạo, các khoa và các đơn vị có liên quan phân công và quản lý hệ thống cố vấn học tập (CVHT); tổ chức thực hiện quy trình đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên từng học kỳ, năm học và khoá học theo quy định;

3.2.7. Căn cứ kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên phối hợp các phòng chức năng, các khoa đề xuất phương án xét cấp học bổng khuyến khích học tập (KKHT); căn cứ các quy định về chế độ, chính sách của Nhà nước, hồ sơ của sinh viên đề xuất xét trợ cấp ưu đãi, trợ cấp xã hội và xét miễn, giảm học phí cho sinh viên theo quy định hiện hành; phối hợp các đơn vị có liên quan đôn đốc nộp học phí và kiến nghị xử lý những trường hợp sinh viên không chấp hành đầy đủ nghĩa vụ của người học theo quy định;

3.2.8. Phối hợp với các phòng chức năng tham mưu giúp việc Hiệu trưởng giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa đối với người học;

3.2.9. Là đơn vị đầu mối giúp việc Hiệu trưởng theo dõi công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với người học, bao gồm: Đề xuất biểu dương, khen thưởng tập thể lớp, cá nhân sinh viên, học viên sau đại học đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện và các hoạt động khác; đề xuất xây dựng các quỹ hỗ trợ các hoạt động đối với sinh viên; Kiến nghị các hình thức kỷ luật đối với tập thể lớp, cá nhân sinh viên, học viên sau đại học vi phạm nội quy, quy chế, quy định của nhà trường; có biện pháp để thông báo về gia đình và địa phương quản lý các trường hợp sinh viên bị vi phạm kỷ luật và buộc thôi học; Phối hợp với các phòng chức năng, khoa chuyên môn, đoàn thể tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng nhà trường biểu dương, khen thưởng các sinh viên, học viên sau đại học xuất sắc trong phong trào học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học, các thủ khoa đầu vào và thủ khoa tốt nghiệp của trường;

3.2.10. Phối hợp với phòng Khoa học và công nghệ, các khoa chuyên môn động viên, hướng dẫn người học tham gia nghiên cứu khoa học và các hoạt động khoa học và công nghệ;

3.2.11. Phối hợp các phòng chức năng, cố vấn học tập theo dõi, kiểm tra sinh viên học viên sau đại học chấp hành nội quy học tập, quy chế nội trú, ngoại trú, nội quy quản lý ký túc xá, chủ động phối hợp với cơ quan công an, chính quyền địa phương trong công tác giữ gìn an ninh trật tự trường học, có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời các tình huống xảy ra;

3.2.12. Phối hợp với các phòng chức năng tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng định kỳ tổ chức các buổi tiếp xúc, đối thoại giữa Hiệu trưởng nhà trường với sinh viên;

3.2.13. Triển khai công tác theo dõi, giữ mối liên lạc với sinh viên và cựu sinh viên để thu thập thông tin về tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp định kỳ hàng năm để hoàn thiện nội dung, biểu mẫu báo cáo Ban giám hiệu Nhà trường, các cơ quan chức năng theo quy định hiện hành;

3.2.14. Chủ động liên hệ với các cơ quan, doanh nghiệp để tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm, tư vấn và giới thiệu việc làm đối với sinh viên cuối khóa;

3.2.15. Tham gia các chương trình, ngày hội việc làm, ngày hội tuyển dụng do các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước tổ chức để thực hiện hoạt động dịch vụ về việc làm đối với sinh viên của trường hoặc các đối tượng tuyển dụng khác;

3.2.16. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng giao.

TS Trần Hoàng Long, Hiệu trưởng Nhà trường chụp ảnh lưu niệm trong chương trình Ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm năm 2019

IV. Định hướng phát triển:

4.1. Phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những mặt còn hạn chế;phân công nhiệm vụ cho cán bộ đơn vị thực hiện theo hướng chuyên gia để phát huy cao tính độc lập, tự chủ, sáng tạo và hiệu quả công tác; hoàn thiện xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

4.2. Tiếp tục phấn đấu giữ vững danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh; Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% cá nhân trong đơn vị đạt danh hiệu lao động tiên tiến; có nhiều cá nhân đạt danh hiệu lao động xuất sắc; được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Trường, được tặng Bằng khen, danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Công Thương của Bộ trưởng Bộ Công Thương; được tặng Bằng khen của UBND Tỉnh Nam Định; Làm tốt công tác phát triển Đảng trong cả đội ngũ cán bộ và sinh viên sinh hoạt tại Chi bộ Phòng Chính trị và Công tác sinh viên.

Tập thể đơn vị chụp ảnh lưu niệm tại cơ sở Nam Định nhân dịp năm mới 2020

5. Địa chỉ liên hệ: Phòng Chính trị và Công tác sinh viên

5.1. Cơ sở Hà Nội:

– Cơ sở Minh Khai: Phòng 106 nhà H.A3 – Khu giảng đường, Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp- Ngõ 454, Phố Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội;

Điện thoại: 0243.6339857

– Cơ sở Lĩnh Nam:Phòng 103 nhà H.A8- Khu giảng đường, Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp- Ngõ 218, Phố Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội.

Điện thoại: 0243.2336137

5.2. Cơ sở Nam Định: Tầng 1 khu nhà Văn phòng – Số 353 Trần Hưng Đạo, Thành phố Nam Định.

Điện thoại:02283.841609

5.3. Email: phongcthssv@uneti.edu.vn

5.4. Website: https://uneti.edu.vn/chuyen-muc/cong-tac-sinh-vien/

5.5. Fanpage:https://www.facebook.com/CTSV.UNETI

Tin tức liên quan