Phòng Tổ chức cán bộ

Lượt xem: 5486

1. Quá trình hình thành và phát triển:

Cùng với lịch sử phát triển của Nhà trường, Phòng Tổ chức Cán bộ (TCCB) cũng hình thành và hoạt động theo các mô hình khác nhau: Giai đoạn trước khi trường nâng cấp lên đại học là Phòng Tổ chức hành chính sau đó là Phòng Tổ chức cán bộ – Học sinh, sinh viên (TCCB-HSSV). Sau khi nâng cấp lên đại học, Hiệu trưởng Nhà trường đã có Quyết định số 90/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 03/11/2011 thành lập Phòng TCCB trên cơ sở tách ra từ Phòng TCCB-HSSV.

2. Những thành tích đã đạt được

Trong quá trình hoạt động, Phòng TCCB đã có nhiều thành tích nổi bật đóng góp vào bề dày thành tích chung của Nhà trường. Đặc biệt từ năm 2011 đến nay Phòng TCCB đã tham mưu giúp việc cho Ban Giám hiệu Nhà trường thực hiện tốt các nội dung: Ổn định cơ cấu tổ chức theo mô hình trường đại học; Giải quyết tốt chế độ chính sách, ổn định đời sống CBVC và người lao động; Bổ sung hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định quản lý; Xây dựng đề án xác định vị trí việc làm; Hoàn thiện quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Coi trọng công tác bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên; Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong toàn trường; Giúp việc Ban Giám hiệu Nhà trường thực hiện thành công chủ trương mở rộng cơ sở đào tạo tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội… Kết quả các công tác nêu trên đã góp phần củng cố và nâng cao vị thế của Nhà trường lên tầm cao mới. Với những thành tích công tác nổi bật nêu trên, Phòng TCCB đã được Nhà trường và cấp trên khen thưởng:

Về thành tích tập thể: Liên tục từ năm 2011 đến nay đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; Chi bộ đều được công nhận “Chi bộ trong sạch vững mạnh”. Năm học 2010-2011 được Bộ trưởng Bộ Công Thương tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”. Đơn vị đã được Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương các năm học 2010-2011; 2012-2013; 2014-2015; 2016-2017 về “Phong trào thi đua dạy tốt – học tốt”; Bằng khen của Công đoàn Công thương Việt Nam về Phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm học 2012-2013”, Giấy khen của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội do đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2015”.

Về thành tích cá nhân: Hàng năm 100% cán bộ, viên chức của đơn vị đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. Nhiều đồng chí đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp trường; 02 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua Bộ Công Thương, 01 đồng chí được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 01 đồng chí được tặng thưởng Huân chương lao động Hạng 3; 02 đồng chí được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương, 01 đồng chí được Công an Thành phố Hà Nội tặng Giấy khen.

3. Cơ cấu tổ chức:

– Tổng số cán bộ của đơn vị gồm có 06 đồng chí, trong đó có 01 đồng chí là Phó Hiệu trưởng kiêm Trưởng phòng; 01 đồng chí tham gia BCH Công đoàn trường; 01 đồng chí tham gia BCH Đoàn trường; 01 đồng chí tham gia BCH chi đoàn khối cơ quan.

– Chi bộ TCCB hiện có 04 Đảng viên, có 01 đồng chí tham gia BCH Đảng ủy Nhà trường.

– Lãnh đạo đơn vị:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Th.S Vũ Thị Thu Huyền

 Trưởng phòng 

0912850199

vtthuyen@uneti.edu.vn

2

ThS. Nguyễn Ngọc Toản

Phó Trưởng phòng

0904141568

nntoan@uneti.edu.vn

– Cán bộ, giảng viên tại đơn vị

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

ThS. Phan Thị Thái

Bí thư chi bộ, tổ trưởng Công đoàn

0975922679

Ptthai@uneti.edu.vn

2

ThS. Phạm Ngọc Anh

Chuyên viên

0982101853

Ngocanh@uneti.edu.vn

3

CN Vũ Thị Bích Ngọc

Chuyên viên

0912386218

Vtbngoc@uneti.edu.vn


4. Chức năng, nhiệm vụ

4.1. Chức năng

Phòng Tổ chức cán bộ là đơn vị trực thuộc trường có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về các công tác: tổ chức bộ máy và quản lý nhân sự; triển khai thực hiện chế độ chính sách, công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, viên chức và người lao động; công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong nhà trường.

4.2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng nhà trường thực hiện các công tác: Sắp xếp cơ cấu, tổ chức bộ máy của nhà trường; xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của các đơn vị trực thuộc trường; công tác quy hoạch và sử dụng cán bộ; thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, cán bộ, viên chức theo các quy định về công tác cán bộ, quy định về tuyển dụng, quản lý và sử dụng cán bộ, viên chức hiện hành;

b) Tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng xây dựng và ban hành hệ thống văn bản, quy định liên quan đến công tác tổ chức bộ máy, quản lý nhân sự, học tập, bồi dưỡng, chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức;

c) Tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng xây dựng đề án vị trí việc làm; chiến lược phát triển đội ngũ; kế hoạch quỹ tiền lương; xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức; phối hợp với các đơn vị xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và các văn bản quy định thực hiện cơ chế quản lý và sử dụng các nguồn lực tài chính trong trường đảm bảo quy định của Nhà nước và của pháp luật;

d) Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong trường thực hiện công tác quản lý, đánh giá chất lượng cán bộ, viên chức và người lao động, đánh giá kết quả lao động, tập hợp hồ sơ tài liệu xét thu nhập tăng thêm đối với cán bộ, viên chức và người lao động; phối hợp với các đơn vị tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức hàng năm theo quy định đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

e) Chủ trì và phối hợp với Phòng Tài chính kế toán và các đơn vị có liên quan thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức và người lao động: Chế độ tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, chế độ thai sản, ốm đau, bảo hộ lao động, chế độ hưu trí, thôi việc, chế độ nâng lương, chế độ phụ cấp ưu đãi giáo viên, phụ cấp thâm niên nhà giáo …; thực hiện quy trình đánh giá, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, thay đổi chức danh nghề nghiệp, thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo thẩm quyền được giao;

g) Thực hiện công tác quản lý tài liệu, hồ sơ, lý lịch cán bộ, viên chức và người lao động. Chủ động khai thác ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm quản lý trong công tác quản lý cán bộ nhằm mục đích tiết kiệm nhân công tăng hiệu quả công việc;

h) Chịu trách nhiệm và tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thẩm tra, xác minh lý lịch cán bộ, viên chức và người lao động theo yêu cầu; thực hiện công tác tiếp dân, tiếp nhận các ý kiến đóng góp của cán bộ, viên chức và của quần chúng nhân dân; phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai kế hoạch hoạt động của Trung đội, tiểu đội dân quân tự vệ và tập huấn lực lượng bảo vệ hàng năm;

i) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc kiểm tra, thu thập tài liệu vi phạm kỷ luật của cán bộ, viên chức và người lao động trình Hiệu trưởng thực hiện quy trình xử lý theo quy định;

k) Làm thường trực Hội đồng tuyển dụng, Hội đồng lương; Hội đồng kỷ luật; Phối hợp với Phòng Thanh tra Pháp chế giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến Trường;

l) Chủ trì lập kế hoạch tuyển dụng lao động hàng năm và đề xuất phương án tuyển dụng cho các đơn vị. Đầu mối thi tuyển dụng viên chức; phối hợp với các đơn vị tổ chức đánh giá hết tập sự với lao động hợp đồng;

m) Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện quy trình quản lý học tập, bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn đối với cán bộ, viên chức;

o) Phối hợp với các đơn vị tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác khác: tuyển sinh, quân sự, quốc phòng – an ninh, tự vệ cơ quan…;

p) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng giao.

5. Quy mô và năng lực hoạt động

Hiện tại 100% cán bộ, viên chức của đơn vị có trình độ từ đại học trở lên, trong đó có 01 đồng chí có trình độ Tiến sĩ, 03 đồng chí có trình độ Thạc sĩ. Cán bộ, viên chức của đơn vị có phẩm chất đạo đức chính trị, tác phong tốt, được Nhà trường rèn luyện, thử thách và quan tâm trong đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao.

6. Định hướng phát triển

Trước yêu cầu và thách thức của xu thế hội nhập Quốc tế về giáo dục cũng như yêu cầu đổi mới về công tác quản lý, Phòng TCCB quyết tâm phấn đấu xây dựng đơn vị có đội ngũ cán bộ giỏi về chuyên môn vững vàng về tư tưởng để nâng cao hiệu quả công tác góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của Nhà trường.

7. Địa chỉ liên hệ:

– Cơ sở Nam Định: Tầng 3 nhà N.C1 số 353 Trần Hưng Đạo, TP. Nam Định – Điện thoại 02283527272.

– Cơ sở Hà Nội: Tầng 3 nhà H.C1 số 456 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội – Điện thoại 02436339856

– Website: tccb.uneti.edu.vn – Email: phongtccb@uneti.edu.vn

 

 

 

Tin tức liên quan