Quy trình bộ phận một cửa

Quy trình chung:

Bộ phận một cửa của Phòng Chính trị và Công tác sinh viên là đầu mối tập trung hướng dẫn thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài trường để chuyển đến các đơn vị chức năng giải quyết; nhận và trả kết quả cho các tập […]

Các thủ tục của Phòng Chính trị và Công tác sinh viên:

  1. Đăng ký cấp lại mật khẩu trang cá nhân sinh viên B1: Sinh viên đề nghị tại bộ phận Một cửa hoặc gửi đề nghị qua Email: sv.phongctsv@uneti.edu.vn B2: Sinh viên nhận kết quả trực tiếp hoặc qua email cá nhân. 2. Đăng ký xin cấp giấy xác nhận sinh viên đang học […]

Các thủ tục của Phòng Đào tạo:

1. Đề nghị đăng ký học tập cho học kỳ phụ, học riêng trong học kỳ chính B1: Sinh viên nộp đơn xin đăng ký học tập và bản cam kết tổ chức lớp học phần đối với những lớp có số lượng dưới 5 người tại bộ phận Một cửa B2: Sau khi Phòng […]

Các thủ tục của Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng:

1. Đăng ký xin miễn học, miễn thi Tiếng Anh B1: Sinh viên làm đơn theo mẫu  tiếp nhận yêu cầu, cung cấp số điện thoại, địa chỉ gmail. B2: Sinh viên nộp phiếu tiếp nhận yêu cầu kèm bản 01 phô tô sao y chứng chỉ ngoại ngữ tại bộ phận Một cửa (hạn […]

Các thủ tục của Phòng Hành chính quản trị:

Đăng ký và cấp phát “Giấy giới thiệu thực tập cuối khóa “ B1: Sinh viên nhận thông báo kế hoạch thực tập cuối khóa từ CVHT B2: Cán bộ lớp nhận file mềm mẫu giấy giới thiệu thực tập từ bộ phận một cửa hoặc CVHT/ GV hướng dẫn thực tập cuối khóa sẽ […]

Các thủ tục của Phòng Tài chính kế toán:

1. Xin cập nhật thêm mới, thay đổi tài khoản ngân hàng B1: Sinh viên làm phiếu tiếp nhận yêu cầu, cung cấp số điện thoại, địa chỉ gmail nộp tại bộ phận Một cửa hoặc gửi đến mail của Phòng Tài chính kế toán: phongtckt@uneti.edu.vn B2: Sinh viên kiểm tra kết quả trên trang […]