BIỂU MẪU BỘ PHẬN HÀNH CHÍNH MỘT CỬA

Lượt xem: 30334

I/ Phòng Chính trị và Công tác sinh viên:

a/ Biểu mẫu dùng tại bộ phận hành chính 1 cửa

1. Đơn xin chuyển địa điểm học tập (CTSV-SV-01)

2. Đơn xin trở lại học tập (CTSV-SV-02)

3. Đơn xin bảo lưu kết quả học tập (CTSV-SV-03)

4. Đơn xin phép nghỉ học (CTSV-SV-04)

5. Đơn xin thôi học và rút hồ sơ (CTSV-SV-05)

6. Đơn xin cấp lại thẻ bảo hiểm y tế (CTSV-SV-06)

7. Giấy tiếp nhận yêu cầu xác nhận (MC-CTSV-02)

b/ Biểu mẫu dùng cho sinh viên tham khảo

1. Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện

2. Biên bản họp lớp về đánh giá điểm rèn luyện

3. Biên bản sinh hoạt lớp

4. Bảng tổng hợp điểm rèn luyện

5. Bảng tổng hợp điểm rèn luyện cả năm

6. Bảng tổng hợp điểm rèn luyện toàn khóa

7. Báo cáo tháng

8. Đề nghị xóa tên sinh viên vi phạm

9. Danh sách trích ngang sinh viên ngoại trú

10. Giấy cam kết trả nợ vay vốn tín dụng đối với sinh viên

II/ Phòng Đào tạo:

1. Đơn xin học lại riêng theo lớp học phần (ĐT-SV-01)

2. Bản cam kết đề nghị tổ chức lớp học phần có số lượng sv dưới 5 người (ĐT-SV-01A)

3. Đơn đề nghị cấp bảng ghi kết quả học tập (ĐT-SV-02)

4. Đơn đề nghị cấp hoặc xác nhận các giấy tờ liên quan đến quá trình học tập (ĐT-SV-03)

5. Đơn xin được xét công nhận tốt nghiệp (ĐT-SV-04)

6. Giấy xác nhận nhân sự (ĐT-SV-04A)

7. Đơn đề nghị cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc (ĐT-SV-05)

8. Đơn đề nghị chỉnh sửa nội dung bị ghi sai trong bằng tốt nghiệp, chứng chỉ (ĐT-SV-06)

9. Đơn đề nghị chuyển điểm học phần tương đương (ĐT-SV-08)

10. Đơn đề nghị chuyển điểm học phần từ trường khác (ĐT-SV-09)

11. Đơn xin hoãn xét công nhận tốt nghiệp (ĐT-SV-010)

12. Đơn đề nghị nhận bằng tốt nghiệp, bảng điểm (ĐT-SV-011)

13. Giấy ủy quyền (ĐT-SV-012)

14. Giấy tiếp nhận yêu cầu miễn chứng chỉ (MC-ĐT-07)

15. Đơn đăng ký học chương trình đào tạo chất lượng (ĐT-SV-015)

16. Đơn xin học cùng lúc hai chương trình (ĐT-SV-013)

IV/ Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng:

1. Giấy tiếp nhận yêu cầu miễn học, thi tiếng anh (MC-KT-01)

2. Giấy tiếp nhận yêu cầu phúc khảo kết quả học tập (MC-KT-02)

3. Giấy tiếp nhận yêu cầu thắc mắc lịch thi (MC-KT-03)

4. Giấy tiếp nhận yêu cầu đăng ký thi lại (MC-KT-04)

5. Giấy tiếp nhận yêu cầu hoãn thi (MC-KT-05)

6. Giấy tiếp nhận yêu cầu hủy đăng ký thi lại (MC-KT-06)

7. Giấy tiếp nhận cung cấp hoặc điều chỉnh, bổ sung kết quả học tập (MC-KT-07)

V/ Phòng Tài chính kế toán:

1. Giấy tiếp nhận yêu cầu cập nhật tài khoản ngân hàng (MC-TC-01)

2. Giấy tiếp nhận yêu cầu đối chiếu công nợ (MC-TC-02)

3. Giấy tiếp nhận yêu cầu chi trả (MC-TC-03)

 

Tin tức liên quan