BIỂU MẪU BỘ PHẬN HÀNH CHÍNH MỘT CỬA

Lượt xem: 615

I/ Phòng Công tác sinh viên:

1. Đơn xin chuyển địa điểm học tập (CTSV-SV-01)

2. Đơn xin trở lại học tập (CTSV-SV-02)

3. Đơn xin bảo lưu kết quả học tập (CTSV-SV-03)

4. Đơn xin phép nghỉ học (CTSV-SV-04)

5. Đơn xin thôi học và rút hồ sơ (CTSV-SV-05)

6. Đơn xin cấp lại thẻ bảo hiểm y tế (CTSV-SV-06)

7. Giấy tiếp nhận yêu cầu xác nhận (MC-CTSV-02)

II/ Phòng Đào tạo:

1. Đơn xin học lại riêng theo lớp học phần (ĐT-SV-01)

2. Bản cam kết đề nghị tổ chức lớp học phần có số lượng sv dưới 5 người (ĐT-SV-01A)

3. Đơn đề nghị cấp bảng ghi kết quả học tập (ĐT-SV-02)

4. Đơn đề nghị cấp hoặc xác nhận các giấy tờ liên quan đến quá trình học tập (ĐT-SV-03)

5. Đơn xin được xét công nhận tốt nghiệp (ĐT-SV-04)

6. Giấy xác nhận nhân sự (ĐT-SV-04A)

7. Đơn đề nghị cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc (ĐT-SV-05)

8. Đơn đề nghị chỉnh sửa nội dung bị ghi sai trong bằng tốt nghiệp, chứng chỉ (ĐT-SV-06)

9. Đơn đề nghị chuyển điểm học phần tương đương (ĐT-SV-08)

10. Đơn đề nghị chuyển điểm học phần từ trường khác (ĐT-SV-09)

11. Đơn xin hoãn xét công nhận tốt nghiệp (ĐT-SV-010)

12. Đơn đề nghị nhận bằng tốt nghiệp, bảng điểm (ĐT-SV-011)

13. Giấy ủy quyền (ĐT-SV-012)

14. Giấy tiếp nhận yêu cầu miễn chứng chỉ (MC-ĐT-07)

15. Đơn đăng ký học chương trình đào tạo chất lượng (ĐT-SV-015)

16. Đơn xin học cùng lúc hai chương trình (ĐT-SV-013)

IV/ Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng:

1. Giấy tiếp nhận yêu cầu miễn học, thi tiếng anh (MC-KT-01)

2. Giấy tiếp nhận yêu cầu phúc khảo kết quả học tập (MC-KT-02)

3. Giấy tiếp nhận yêu cầu thắc mắc lịch thi (MC-KT-03)

4. Giấy tiếp nhận yêu cầu đăng ký thi lại (MC-KT-04)

5. Giấy tiếp nhận yêu cầu hoãn thi (MC-KT-05)

6. Giấy tiếp nhận yêu cầu hủy đăng ký thi lại (MC-KT-06)

7. Giấy tiếp nhận cung cấp hoặc điều chỉnh, bổ sung kết quả học tập (MC-KT-07)

V/ Phòng Tài chính kế toán:

1. Giấy tiếp nhận yêu cầu cập nhật tài khoản ngân hàng (MC-TC-01)

2. Giấy tiếp nhận yêu cầu đối chiếu công nợ (MC-TC-02)

3. Giấy tiếp nhận yêu cầu chi trả (MC-TC-03)

 

Tin tức liên quan