Gương mặt sinh viên tiêu biểu

Khuất Thị Phương Thảo – ĐHKT15A11HN, Khoa Kế Toán – Sinh viên tiêu biểu trong Tuyên truyền và thực hiện Văn hóa...

Xây dựng và phát triển văn hóa học đường là một trong những nhiệm vụ lớn, trọng tâm, quan trọng của toàn ngành giáo dục, tại mỗi địa phương và ở từng cơ sở giáo dục, đào tạo. Ở đó con người phải là trung tâm và phát triển con người phải được quán xuyến […]

Trần Thị Minh Anh – DHQT14A3HN, Khoa Quản trị & Marketing – Sinh viên tiêu biểu trong Tuyên truyền và Thực hiện Văn hoá...

Con người tồn tại trong môi trường văn hoá. Môi trường ấy thể hiện trong không gian và qua thời gian. Cuộc sống trong ta và quanh ta thấm đẫm chất men của không gian văn hoá. Cha ông ta, bản thân ta, rồi con cháu ta, sinh ra trong văn hoá, sống trong văn […]

Hà Thị Minh Ánh – lớp DHNN14A2HN, Khoa Ngoại ngữ – Sinh viên tiêu biểu trong Tuyên truyền và Thực hiện Văn hoá...

Văn hóa học đường Uneti chính là nền tảng để xây dựng môi trường học tập lành mạnh, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của toàn thể Cán bộ, nhân viên và Sinh viên trong Nhà trường. Chính vì vậy việc xây dựng và thực hiện nếp sống Văn hoá học đường […]

Nguyễn Ngọc Linh, sinh viên lớp DHTD13A1HN – Một tấm gương sáng trong hoạt động tình nguyện và phong trào của Nhà...

Nhiệt huyết và năng nổ, luôn đóng góp và nỗ lực trong nhiều hoạt động của Nhà trường, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên như: Tuyển sinh, Hỗ trợ nhập học, Hỗ trợ tân sinh viên tìm Nhà trọ…. Sinh viên Nguyễn Ngọc Linh, đoàn viên lớp   DHTD13A1HN, Trưởng Ban Nhà trọ đội sinh […]

Danh sách sinh viên đại học hệ chính quy khóa 13, khóa 14 và khóa 15 được khen thưởng trong lễ khai giảng năm học 2022...

danh sách sinh viên đại học hệ chính quy khóa 13, khóa 14 và khóa 15 được khen thưởng trong lễ khai giảng năm học 2022 – 2023bộ

Danh sách sinh viên đại học hệ chính quy khóa 16 được xét công nhận danh hiệu thủ khoa xuất sắc ngành tuyển sinh năm...

danh sách sinh viên đại học hệ chính quy khóa 16 được xét công nhận danh hiệu thủ khoa xuất sắc ngành tuyển sinh năm 2022