Cố vấn học tập

Thông báo về việc đăng ký mô hình quản lý và cử giảng viên làm CVHT năm học 2022 – 2023

Thông báo về việc đăng ký mô hình quản lý và cử giảng viên làm CVHT năm học 2022 – 2023

Hội thảo “Vai trò của cố vấn học tập trong quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng và các hoạt động tư vấn hỗ...

Trong xu hướng đào tạo ngày nay, đa số các trường đều chuyển từ hình thức đào tạo niên chế sang đào tạo tín chỉ. Xu hướng đó đòi hỏi người học phải dành nhiều thời gian để tự học, đọc thêm tài liệu giảng viên yêu cầu để có thể nắm bắt toàn bộ […]

Kỷ yếu Hội thảo “Vai trò của cố vấn học tập trong quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng và các hoạt động tư...

Kỷ yếu Hội thảo “Vai trò của cố vấn học tập trong quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng và các hoạt động tư vấn hỗ trợ sinh viên”

Quyết định về việc khen thưởng cho các tập thể Khoa chuyên môn và Cố vấn học tập hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

Quyết định về việc khen thưởng cho các tập thể Khoa chuyên môn và Cố vấn học tập hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2020 – 2021

DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP CÁC LỚP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM HỌC 2020 – 2021

DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP CÁC LỚP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM HỌC 2020 – 2021