Cố vấn học tập

DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP CÁC LỚP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM HỌC 2023 -2024

DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP CÁC LỚP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM HỌC 2023 -2024

Thông báo về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình “Chào tân Sinh viên khóa 17” của các Khoa chuyên môn và...

Thông báo về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình “Chào tân Sinh viên khóa 17” của các Khoa chuyên môn và các nội dung học tập trong “Tuần sinh hoạt Công dân – Sinh viên” đầu khóa học, năm học 2023 – 2024

Hướng dẫn Cố vấn học tập/nhóm Cố vấn học tập chuyên trách triển khai các nội dung trong buổi sinh hoạt lớp sinh...

1.Công tác chuẩn bị và triển khai thực hiện: – Thường xuyên truy cập website: www.uneti.edu.vn để nắm các thông báo, kế hoạch của Nhà trường có liên quan đến các lớp Sinh viên khóa 17 để biết nội dung và hướng dẫn Sinh viên thực hiện; – Các Thầy/Cô tham khảo chuyên mục Công […]

Kỷ yếu hội thảo, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ và tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện thí điểm mô hình CVHT...

Kỷ yếu hội thảo, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ và tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện thí điểm mô hình CVHT chuyên trách năm học 2022-2023 triển khai kế hoạch năm học 2023-2024

Kế hoạch tổ chức chương trình hội thảo, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ và tổng kết, đánh giá kết quả thực...

Kế hoạch tổ chức chương trình hội thảo, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ và tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện thí điểm mô hình Cố vấn học tập chuyên trách trong năm học 2022 – 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm học 2023 – 2024

Hướng dẫn cố vấn học tập/nhóm Cố vấn học tập chuyên trách triển khai các nội dung trong buổi sinh hoạt lớp sinh...

1.Công tác chuẩn bị và triển khai thực hiện: – Thường xuyên truy cập website: www.uneti.edu.vn để nắm các thông báo, kế hoạch của Nhà trường có liên quan đến các lớp Sinh viên khóa 16 để biết nội dung và hướng dẫn Sinh viên thực hiện; – Các Thầy/Cô tham khảo chuyên mục Công […]

Thông báo về việc đăng ký mô hình quản lý và cử giảng viên làm CVHT năm học 2022 – 2023

Thông báo về việc đăng ký mô hình quản lý và cử giảng viên làm CVHT năm học 2022 – 2023

Hội thảo “Vai trò của cố vấn học tập trong quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng và các hoạt động tư vấn hỗ...

Trong xu hướng đào tạo ngày nay, đa số các trường đều chuyển từ hình thức đào tạo niên chế sang đào tạo tín chỉ. Xu hướng đó đòi hỏi người học phải dành nhiều thời gian để tự học, đọc thêm tài liệu giảng viên yêu cầu để có thể nắm bắt toàn bộ […]

Kỷ yếu Hội thảo “Vai trò của cố vấn học tập trong quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng và các hoạt động tư...

Kỷ yếu Hội thảo “Vai trò của cố vấn học tập trong quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng và các hoạt động tư vấn hỗ trợ sinh viên”

Quyết định về việc khen thưởng cho các tập thể Khoa chuyên môn và Cố vấn học tập hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

Quyết định về việc khen thưởng cho các tập thể Khoa chuyên môn và Cố vấn học tập hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2020 – 2021

DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP CÁC LỚP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM HỌC 2020 – 2021

DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP CÁC LỚP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM HỌC 2020 – 2021