Hướng dẫn cố vấn học tập/nhóm Cố vấn học tập chuyên trách triển khai các nội dung trong buổi sinh hoạt lớp sinh viên khoá 16 tuyển sinh năm 2022

Lượt xem: 2321

1.Công tác chuẩn bị và triển khai thực hiện:

– Thường xuyên truy cập website: www.uneti.edu.vn để nắm các thông báo, kế hoạch của Nhà trường có liên quan đến các lớp Sinh viên khóa 16 để biết nội dung và hướng dẫn Sinh viên thực hiện;

– Các Thầy/Cô tham khảo chuyên mục Công tác Sinh viên trên website Nhà trường theo địa chỉ: https://uneti.edu.vn/category/cong-tac-sinh-vien/

Đây là cuốn “Sổ tay Sinh viên online” được cập nhật thường xuyên để hướng dẫn cho Sinh viên truy cập được biết và thực hiện;

Hướng dẫn Sinh viên thực hiện các nội dung theo Thông báo số 618/TB-ĐHKTKTCN ngày 28/09/2022 thực hiện các nội dung chuẩn bị cho đầu năm học mới 2022 – 2023;

– Tổ chức họp lớp, sau chương trình đón tiếp Sinh viên Khóa 16 của các Khoa theo kế hoạch trong Thông báo số 618/TB-ĐHKTKTCN ngày 28/09/2022 và thực hiện được 1 số công việc:

+ Giới thiệu mô hình đào tạo lớp chất lượng, đơn đăng ký (Đơn xin học lớp chất lượng)

+ Lựa chọn và tiến hành bầu Ban cán sự lớp,bầu Ban chấp hành Chi đoàn. Biên bản họp lớp, danh sách bầu Ban cán sự lớp (Biên bản họp lớp) và các ý kiến phản hồi khác xin gửi bản cứng và bản mềm về Phòng CT&CTSV trước ngày 18/10/2022 (bản mềm gửi cho đồng chí Bùi Thanh Tuân, điện thoại: 0949889698, email: bttuan@uneti.edu.vn);

+ Kiểm tra, đối chiếu số lượng sinh viên, các thông tin cá nhân có tên trong danh sách lớp và số sinh viên thực tế. Nếu có nhầm lẫn, sai sót,…thông báo về Phòng Chính trị và Công tác sinh viên để kiểm tra, xử lý;

+ Lựa chọn hình thức phù hợp để lập nhóm trao đổi qua Zalo/Facebook/… phục vụ công tác quản lý và triển khai công việc của Lớp/Khoa/Trường,…khi có yêu cầu;

+ Hướng dẫn sinh viên cách tra cứu các thông tin cá nhân, lịch học, lịch thi, cách sử dụng email nhà trường cấp, hệ thống học tập trực tuyến LMS…. trên website: https://sinhvien.uneti.edu.vn/sinh-vien-dang-nhap.html

+ Nhắc Sinh viên nộp hồ sơ nhập học theo phụ lục 2 của hướng dẫn nhập học: https://uneti.edu.vn/huong-dan-nhap-hoc/

Lưu ý: Các trường hợp nhập học đợt 2 hoặc muộn cũng thực hiện theo quy trình này.

+ Hướng dẫn Sinh viên các kênh thông tin liên hệ online (fanpages của Nhà trường, Khoa, các Phòng chức năng, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên,……);

+ Hướng dẫn sinh viên thuộc đối tượng khó khăn đăng ký xin xét cấp học bổng HTHT theo thông báo số 480 ngày 15/08/2022: https://uneti.edu.vn/thong-bao-ve-viec-thu-ho-so-dang-ky-xet-cap-hoc-bong-htht-hoc-ky-i-nam-hoc-2022-2023-doi-voi-sinh-vien-dai-hoc-he-chinh-quy/

+ Hướng dẫn Sinh viên diện đối tượng chính sách được miễn, giảm học phí (theo QĐ https://uneti.edu.vn/quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ve-mien-giam-hoc-phi-va-ho-tro-chi-phi-hoc-tap-doi-voi-sinh-vien-truong-dai-hoc-kinh-te-ky-thuat-cong-nghiep/) nộp các minh chứng về phòng CT&CTSV, sinh viên đủ điều kiện sẽ được Nhà trường xét trả lại phần học phí đã nộp khi nhập học;

+ Nhắc nhở sinh viên thực hiện tốt nội dung về “Văn hoá học đường theo mô hình quản lý 5S”. Trọng tâm tuyên truyền về bông hoa 8 cánh (đeo thẻ SV, không nói tục chử bậy,  không vứt rác bừa bãi, nghiêm túc trong giờ học, trang phục gọn gàng lịch sự, văn hóa xếp hàng chào hỏi………);

+ Hướng dẫn Sinh viên làm bài thu hoạch trong đợt sinh hoạt đầu khóa (khi có thông báo).

+ Hướng dẫn sinh viên đã có thẻ BHYT theo diện (hộ nghèo, hộ cận nghèo, con em trong ngành công an, quân đội…) bổ sung thông tin mã thẻ BHYT trên trang cá nhân và nộp bản photo về Phòng Chính trị và Công tác sinh viên trước ngày 31/10/2022.

+ Hướng dẫn chuyển sinh hoạt Đảng đối với Đảng viên là sinh viên đại học hệ chính quy khóa 16 tuyển sinh 2022

+ Hướng dẫn báo cáo điểm danh và thực hiện khảo sát đầu khóa đối với sinh viên khóa 16

+ Hướng dẫn khám sức khỏe cho sinh viên khóa 16

2. Các biểu mẫu và tài liệu tham khảo dành cho Sinh viên:

https://uneti.edu.vn/danh-muc-cac-van-ban-tai-lieu-tham-khao-danh-cho-sinh-vien-tuan-sinh-hoat-cong-dan-sinh-vien-dau-khoa-hoc-nam-hoc-2022-2023/

https://sinhvien.uneti.edu.vn/sinh-vien-dang-nhap.html

https://uneti.edu.vn/category/cong-tac-sinh-vien/

https://uneti.edu.vn/category/quy-trinh-bo-phan-mot-cua/

https://uneti.edu.vn/bieu-mau-bo-phan-hanh-chinh-mot-cua/

https://uneti.edu.vn/bo-phan-hanh-chinh-mot-cua-phong-ctsv/

Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên

Tin tức liên quan