Công tác sinh viên

Thông báo về việc đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên kỳ I năm học 2023-2024

Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên xem và tải về tại đây

Thông báo kiện toàn Ban Cán sự lớp, BCH Chi đoàn, BCH Chi hội năm học 2023 – 2024

Thông báo kiện toàn Ban Cán sự lớp, BCH Chi đoàn, BCH Chi hội năm học 2023 – 2024

Thông báo về việc thu hoạch nội dung học tập Tuần sinh hoạt Công dân – Sinh viên đầu năm học 2023 – 2024;

Thông báo về việc thu hoạch nội dung học tập Tuần sinh hoạt Công dân – Sinh viên đầu năm học 2023 – 2024;

Thông báo về việc báo cáo điểm danh và thực hiện khảo sát đầu khóa năm học 2023 – 2024;

Thông báo về việc báo cáo điểm danh và thực hiện khảo sát đầu khóa năm học 2023 – 2024;

Thông báo kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân – Sinh viên đầu năm học, đầu khóa học, năm học 2023 –...

Thông báo kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân – Sinh viên đầu năm học, đầu khóa học, năm học 2023 – 2024

Thông báo nhắc các kế hoạch đối với sinh viên trước khi nghỉ hè năm 2023

Thông báo nhắc các kế hoạch đối với sinh viên trước khi nghỉ hè năm 2023

BGDĐT: Hưởng ứng cuộc thi “Sáng kiến ATGT Việt Nam Năm 2023”

BGDĐT: Hưởng ứng cuộc thi “Sáng kiến ATGT Việt Nam Năm 2023”

Thông báo về việc trả hồ sơ tốt nghiệp đối với sinh viên đại học chính quy khóa 13

THÔNG BÁO

V/v trả hồ sơ tốt nghiệp đối với sinh viên đại học chính quy khóa 13

Thông báo về việc tổ chức chương trình “Giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa Cựu Sinh viên và Sinh viên Uneti về bí...

Thông báo về việc tổ chức chương trình “Giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa Cựu Sinh viên và Sinh viên Uneti về bí quyết học tập cùng kỹ năng làm việc hiệu quả”

Thông báo kiểm tra, đối chiếu kết quả rèn luyện học kỳ II năm học 2022 – 2023 đối với Sinh viên đại học hệ...

Thông báo kiểm tra, đối chiếu kết quả rèn luyện học kỳ II năm học 2022 – 2023 đối với Sinh viên đại học hệ chính quy khóa 13

Thông báo về việc lựa chọn Sinh viên đại học hệ chính quy khóa 13 để biểu dương, khen thưởng trong Lễ bế giảng và...

Thông báo về việc lựa chọn Sinh viên đại học hệ chính quy khóa 13 để biểu dương, khen thưởng trong Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp năm học 2022 – 2023

Thông báo về việc xét giới thiệu Đoàn viên, Sinh viên ưu tú đi học lớp đối tượng phát triển Đảng đợt 1 năm 2023

Thông báo về việc xét giới thiệu Đoàn viên, Sinh viên ưu tú đi học lớp đối tượng phát triển Đảng đợt 1 năm 2023

Thông báo triệu tập Ban cán sự, Bí thư chi Đoàn một số lớp chưa chấp hành tốt quy định nộp báo cáo và tham gia họp...

Thông báo triệu tập Ban cán sự, Bí thư chi Đoàn một số lớp chưa chấp hành tốt quy định nộp báo cáo và tham gia họp giao ban công tác tháng

Thông báo về việc nhắc nhở, phê bình các trường hợp Sinh viên chưa chấp hành và thực hiện kế hoạch thu/nộp học...

THÔNG BÁO

V/v nhắc nhở, phê bình các trường hợp Sinh viên chưa chấp hành và thực hiện

kế hoạch thu/nộp học phí học kỳ II năm học 2022 – 2023